جزئیات برنامه‌های حمایتی دولت در "سند ملی سالمندان"
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حامد برکاتی درباره طراحی سند ملی سالمندان اظهار داشت: سند ملی سالمندان با همکاری سازمان بهزیستی به عنوان متولی شورای ملی سالمندان، سازمان برنامه و بودجه  و وزارت بهداشت به عنوان متولیان دیگر این حوزه نوشته شده است. 

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره مهمترین شاخص‌های طراحی شده در سند ملی سالمندان گفت: در این سند در حوزه سلامت، حوزه‌های رفاه سالمندان، سلامت جسمی و روانی پوشش داده می‌شود؛ ضمن اینکه در حوزه رفاه نیز موضوعاتی همچون اشتغال، معیشت و حمایت‌هایی که باید از سالمندان صورت گیرد و در حوزه سازمان بهزیستی وزارت رفاه و سایر سازمان‌های حمایتی است، مورد توجه قرار می‌گیرد. 

وی افزود: توانمند کردن خانواده‌ها برای مراقبت از سالمندان یکی دیگر از برنامه‌هاست که در حال طراحی آن هستیم، وزارت بهداشت در حوزه‌های پیشگیری، بهداشت، غربالگری و درمان در این طرح مشارکت دارد.

به گزارش فارس برکاتی در پایان در خصوص برنامه‌های دیگر وزارت بهداشت برای سالمندان خاطرنشان کرد: استانداردسازی ساختار فیزیکی بیمارستان‌ها را متناسب با سالمندان مورد توجه قرار می‌دهیم؛ ضمن اینکه در بحث پیشگیری نیز بسته‌های خدمتی را برای مراقبان سلامت،‌ بهورزان و پزشکان عمومی طراحی کرده‌ایم، همچنین سیستم ارجاع سالمندان از سطح پیشگیری و غربالگری به سطح درمان در حال طراحی است.

پایان پیام/

مطالب مشابه