روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی لرستان، البرز و گیلان منصوب شدند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید نمکی بر اساس مصوبه جلسه مورخ 1398/06/24 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در احکامی جداگانه ابلاغ روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی لرستان، البرز و گیلان را صادر کرد.

بر این اساس محمدرضا نیک بخت به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، حسین کریم به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز، ارسلان سالاری به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شدند.

در متن حکم محمدرضا نیک بخت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان آمده است: پیرو ابلاغ شماره 375/100 مورخ  1398/03/22 و با توجه به مصوبه جلسه مورخ 1398/06/24 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لرستان منصوب می شوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.

همچنین در حکم وزیر بهداشت خطاب به حسین کریم سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز آمده است: پیرو ابلاغ شماره 1691/100 مورخ 1397/12/14 و با توجه به مصوبه جلسه مورخ 1398/06/24 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی البرز منصوب می شوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.

به گزارش وبدا، در متن حکم ارسلان سالاری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان آمده است:  پیرو ابلاغ شماره 480/100 مورخ 1398/04/16 و با توجه به مصوبه جلسه مورخ 1398/06/24 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گیلان منصوب می شوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.

پایان پیام/

مطالب مشابه