وزارت شترمرغی!
این فرمایشات ایشان عین صواب است و عینا آن را می‌پذیریم‌ اما ایشان در بخش دیگری از همین گفتار آورده‌اند: «پزشکان مقیم در بیمارستان‌هایی حضور دارند که آموزشی نیستند زیرا در بیمارستان‌های آموزشی، رزیدنت سال یک تا سال چهار حضور دارند.»

معاون محترم درمان! دستیار زیر نظر متخصص به خدمت‌رسانی مشغول است یا به جای متخصص؟!

از دیگر سو دستیار در بیمارستان آموزشی و در ساعاتی که متخصص حضور ندارد، چه آموزشی میبیند؟

و باز فرمایش نموده‌اند: «دستیار پزشک هم پزشک است چون تخصص آن رشته را دارد. در برخی رشته‌ها، پزشکان رزیدنت ما دانشجویان سال بالایی آن رشته هستند.»

استاد عزیز؛ لطفا تکلیف ما را روشن کنید! دستیار دستیار است یا متخصص؟

افاضات ایشان به همین مقدار کفایت نکرده و مجددا فرموده‌اند که: «دانشجوی سال بالا خودش یک متخصص است. وقتی در کنار دانشجوی سال بالا، پزشک مقیم درمانی در یک مکان گماشته شود سبب تداخلات کاری می‌شود و مانند این است که دو نفر برای انجام یک کار در یک مکان قرار گرفته باشند. اگر قرار باشد هم دانشجوی سال آخر تخصص و هم متخصص در بیمارستان آموزشی حضور داشته باشند، این سئوال پیش می‌آید که کدام یک باید بیمار را ویزیت کنند که البته حضور هر دو معقولانه نیست.»

استاد با سابقه گرامی؛ سوال کوچکی دارم!

در شیفت‌های روز و در بخش‌های بستری که اساتید حضور دارند و دستیاران زیر نظر ایشان آموزش عملی می‌بینند و زیر نظر و از طرف استاد خود به درمان می‌پردازند هم این تداخلات کاری وجود دارد؟!

حضور همزمان استاد و دستیار سال بالا (که متخصص می‌خوانیدش) معقولانه است یا نامعقول؟

اگر شیفت‌های شب آموزشی است، چرا اساتید حضور ندارند و اگر آموزشی نیست، چرا به جای دستیار، پزشک مقیم حضور ندارد که تداخل کاری هم پیش نیاید؟!

البته ایشان چندان تلاشی برای پنهان کردن دم خروس نکرده‌اند و به وضوح فرموده‌اند: «ما به لحاظ منابع، باید عملا پزشکان مقیم را در بیمارستانی بگذاریم که حضور پزشک آنجا ضرورت بیشتری دارد.»

اگر دستیار سال آخر در عمل متخصص است و نیاز به حضور استاد ندارد، چرا نامش دستیار است و چرا هنوز یک سال باید دستیاری کند؟!

ظلم و اجحاف به دستیاران تا کی؟!

کارانه عملکرد دستیار در زمانی که بدون استاد به درمان می‌پردازد، به حساب چه کسی واریز می‌شود؟ دستیار یا استاد؟!

مسئولیت حرفه‌ای عملکرد دستیاری که بدون حضور استاد به درمان پرداخته با چه کسی است؟ دستیار یا استاد؟

مفهوم عبارت: «به لحاظ منابع» که فرمودید، نگاه کاسب‌کارانه نیست؟

به لحاظ اقتصادی صرف نمی‌کند ساعت کار غیر‌معقول دستیاران را که در دنیا بی‌سابقه است کاهش دهید؛ چون ناچار خواهید بود برای درمان بدون بار آموزشی، پزشک مقیم استخدام کنید!

به لحاظ اقتصادی صرف نمی‌کند‌ دوره برخی از رشته‌های تخصصی را کم کنید؛ چون تعداد دستیاران جوابگوی خیل مراجعان نخواهد بود و به کار مفت دستیار نیاز دارید!

به لحاظ اقتصادی صرف نمی‌کند دستیار را بیمه کنید و دوره تحصیل ایشان (که خود وی را متخصص می‌خوانید) جزو سنوات خدمتش محاسبه کنید!

به لحاظ اقتصادی صرف نمی‌کند حتی دستیار را بیمه مسئولیت کنید!

به لحاظ اقتصادی صرف نمی‌کند که برای کار مستقل و غیر آموزشی دستیار حقوق قائل شوید و دستیار را فقط لایق کمک هزینه تحصیلی می‌دانید!

معاون محترم درمان! دستیار دستیار است؛ نه بیش و نه کم! 

کار و حرفه وی آموزش دیدن است؛ نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر!

دستیار، کارگر مفت (بخوانید برده) نیست!

جناب دکتر جان‌بابایی! لطفا سخنان خود و عملکرد وزارت فخیمه متبوع خود را مرور کنید. هر جا صرف کرد، دستیار دانشجو است و هر جا لازم بود متخصص است؟

به شتر مرغ گفتند بار ببر، گفت مرغم. گفتند تخم بگذار، گفت شترم!

معاون محترم درمان شما قضاوت کنید. تیتر مطلب برازنده نیست؟ 

وزارت شترمرغی!

پایان پیام/

مطالب مشابه