محل هزینه‌کرد مالیات دریافتی از دخانیات
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کریم همتی با اشاره به نحوه هزینه‌کرد مالیات بر محصولات دخانی گفت: طبق قانون کل سهم دولت از محل مالیات بر دخانیات باید در جهت کنترل، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماری‌های ناشی از آن و آموزش و توسعه ورزش هزینه شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت مالیات بر دخانیات گفت: در بند سه ماده ۲۸ لایحه‌ مالیات بر ارزش افزوده "گزارش کمیسیون اقتصادی" میزان مالیات محصولات دخانی را مبتنی بر نوع فرآورده و تولید، برای توتون خام و وارداتی ۱۰ درصد، توتون فرآوری شده وارداتی ۳۵ درصد، ‌سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی ۶۵ درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی ۲۵ درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی با نشان بین‌المللی ۴۰ درصد تعیین نموده است که سهم دولت از این مالیات به نسبت ۴۰، ۴۰، ۲۰ به ترتیب بین سه وزارت‌خانه بهداشت، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش تقسیم می‌شود.

وی افزود: کل سهم دولت از مالیات بر سیگار و محصولات دخانی، از طریق ردیف‌های بودجه‌ای که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود، در جهت کنترل، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات، آموزش و توسعه ورزش هزینه می شود.

همتی گفت: طبق قانون، هزینه‌کرد این اعتبار در بخش‌هایی جز کنترل، پیشگیری، کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماری‌ها و عوارض ناشی از آن و همچنین آموزش و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس ممنوع است. بنابراین وزارتخانه‌های مربوطه باید منابع این بخش را در مصارف مربوطه مطابق برنامه های موضوعی این حوزه به مصرف برسانند. همچنین سهم شهرداریها از این محل نیز باید مطابق تدابیر اعلامی شورای عالی سلامت هزینه شود.

به گزارش وب‌دا معاون حقوق و امور مجلس وزارت بهداشت در پایان اضافه کرد: در حال حاضر نیز علاوه بر اخذ ۱۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده از محصولات دخانی و مالیات پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه برای سیگار و توتون، در بودجه سنواتی نیز بر هر نخ سیگار متناسب با تولید آن مالیاتی پیش بینی شده و تخصیص آن برای وزارتخانه های بهداشت، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش تعیین شده که باید در جهت کنترل، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماری‌های ناشی از آن و آموزش و توسعه ورزش هزینه شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه