سالمندی کشور از سال ۱۴۲۵ شروع می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حامد برکاتی در ارتباط با جمعیت سالمند کشور گفت: برآورد شده است که تا سال ۱۴۲۵ به طور مشخص ما هنوز کشور جوانی خواهیم بود و به اصطلاح پنجره جمعیتی ما باز خواهد بود. 

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ادامه داد: در سال ۱۴۲۵ به سالمندی جمعیت خواهیم رسید. در آن سال ۳۰ درصد جمعیت کهنسال خواهیم داشت. در آن بازه زمانی است که بحران شروع می‌شود. به عبارت دیگر در ۳۰ تا ۳۵ سال دیگر ما از هر سه نفر، ۱ نفر سالمند خواهیم داشت. اگر با همین ‌رشد جمعیت پیش برویم، این مشکلات پیش خواهد آمد. 

وی افزود: وقتی با چنین بحرانی روبرو هستیم، باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم. یکی از این زیرساخت‌ها سلامت سالمندان آینده است که جوانان امروز هستند. سلامت جوانان باید بوسیله وزارت بهداشت تامین شود. این تلاش به عنوان یک زیرساخت برای دوره بحرانی جمعیت سالمند خواهد بود. 

برکاتی گفت: این فعالیت از سمت وزارت بهداشت آغاز شده است. تلاش می‌کنیم با قوت بیشتر ادامه پیدا کند. سازمان بهزیستی، شورای ملی سالمندان کشور، وزارت رفاه و کمیته امداد هم با این مهم همکاری می‌کنند. امیدواریم با فعالیت‌هایی که انجام می‌شود، این چالش را بی‌دردسر پشت سر بگذاریم. 

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت افزود: برآوردمان این است که در یک بازه ۳۰ ساله از سال ۱۴۳۰ تا سال ۱۴۵۰ چالش داشته باشیم. بعد از آن نسبت سالمندان کشور کاهش پیدا خواهد کرد. حتما باید برای آن دوران آماده باشیم. ۲۰ سال دوره کمی نیست، عدد سالمندان آن سال‌ها را که نمی‌توانیم تغییر بدهیم. ما تلاش می‌کنیم نسبت جمعیتی را احصا کنیم، ولی اگر با همین رشد زادوولد پیش برویم این اتفاق در سال‌های بعد هم ادامه پیدا می‌کند، باید به این نتیجه برسیم که دولت زیرساخت‌ها را فراهم کند.باید از زوج‌های جوان حمایت کنیم و به این باور برسیم که دو فرزند کافی نیست. این فقط برای این است که جمعیت ایران پیر نشود. 

وی در رابطه با امکان استفاده از تجربیات کشورهای با جمعیت سالمند گفت: وضعیت ما با کشورهای اروپای شرقی که جمعیت سالمند دارند، متفاوت است. روند افزایش سالمندان ما یکی از سریع‌ترین روندها در جهان است. جمعیت آن کشورها در عرض ۷۰ سال پیر شد. کشور ما در عرض ۳۰ سال پیر می‌شود، این کشورها زیرساخت داشتند، اما ما زیرساخت‌های مقابله را نداریم. ما حتما باید این حوزه را ویژه‌تر از آنها پیگیری کنیم. حتما مشکلات بیشتری از آنها خواهیم داشت. 

به گزارش ایلنا برکاتی در پایان اضافه کرد: باید تجریبات آنها را ببینیم، ولی نه الگوی جمعیتی و نه سطح سواد سالمندان ما همگون با آنها نیست. سالمندان ۳۰ سال آینده ما میانگین حدود ۷ کلاس سواد خواهند داشت، اما در جمعیت سوییس و سوئد این نیست. سواد سلامت و سواد عمومی جمعیت آنها خیلی بالاتر است. 

پایان پیام/

مطالب مشابه