مراجعات غیررسمی در توریسم درمانی باید ساماندهی شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حیدرعلی عابدی گفت: کشور ما از همه ابزارهای لازم برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران سلامت برخوردار است و از نظر مراکز تشخیصی و درمانی نیز در وضعیت ممتازی قرار دارد. در صورت توسعه همکاری بین وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه، یک ساختار نظام‌مند برای توسعه گردشگری سلامت ایجاد می‌شود.

وی افزود: ایجاد یک پروتکل همکاری بین این وزارتخانه‌ها سبب می‌شود که مراجعات تصادفی و غیررسمی در توریسم درمانی مدیریت شود، این ساختار نظام‌مند در گردشگری سلامت موجب می‌شود که صدور مجوز ارائه خدمات توریسم درمانی، نظارت بر خدمات ارائه شده در حوزه گردشگری سلامت و همچنین ارائه تسهیلات درخصوص ویزا و اقامت گردشگران سلامت، ساماندهی شود و هر کدام از سازمان‌ها درخصوص وظایف خود در حوزه توریسم درمانی، آگاه شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در صورت وجود یک پروتکل قوی مبنی بر همکاری و تعامل بین سازمان‌های مرتبط با گردشگری سلامت، تداخل وظایف به وجود نمی‌آید و یک اجماع ملی برای توسعه صنعت گردشگری سلامت ایجاد خواهد شد.

عابدی گفت: باید در نظر داشت که توریست‌های سلامت در کشور ما به دو شکل رسمی و غیررسمی وارد کشور می‌شوند. آن گروه از توریست‌های رسمی که از طریق آژانس‌ها و شرکت‌های تسهیلگر در گردشگری سلامت وارد کشور می‌شوند، آمار آنها قابل دسترسی است. معمولا این گروه از توریست‌های سلامت به مراکز درمانی معتبر ارجاع داده می‌شوند و کیفیت ارائه خدمات درمانی به آنها در سطح استانداردی قرار دارد.

وی اظهار کرد: توریست‌های سلامت غیررسمی از طریق دلالان و واسطه‌های غیرقانونی جذب می‌شوند، معمولا با رضایت کامل از کشور خارج نمی‌شوند و گاهی نیز در مراکز درمانی نامعتبر، خدمات درمانی غیراستاندارد به آنها ارائه می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: متاسفانه هیچ آماری از توریست‌های سلامت غیررسمی در ایران وجود ندارد که این یک نقطه ضعف جدی است. باید در نظر داشت که زمانی می‌توانیم برای توسعه گردشگری سلامت برنامه‌ریزی کنیم که آمار دقیقی از توریست‌های سلامت وارد شده به ایران داشته باشیم، اما هم اکنون آمار دقیق و قابل اتکایی از گردشگران سلامت در دسترس نیست.

به گزارش خبرگزاری گردشگری سلامت ایران عابدی در پایان اضافه کرد: در حالی که شهرهای گردشگرپذیر ایران، هر ساله پذیرای شمار زیادی از گردشگران کشورهای منطقه است، نیاز داریم که با برنامه‌ریزی و ارتقای مدیریت‌ها در مسیری گام برداریم که این تقاضاهای گردشگری را مدیریت کرده و یک ساختار نظام‌مند را برای توسعه گردشگری سلامت تعریف کنیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه