بیمه سلامت باید درافزایش کیفیت خدمات تلاش کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد حسینی گفت: طی سالیان گذشته قشرعظیمی درکشور فاقد هرگونه بیمه درمانی بودند که براساس مصوبه دولت مقررشد سازمان بیمه سلامت ایرانیان تشکیل شود، تا خدمات مناسبی برای بخش های محروم جامعه به ویژه روستاییان و کارمندان درنظرگرفته شود.

وی افزود: با توجه به اجرای طرح تحول سلامت از سال 93 و تحت پوشش قراردادن 11 میلیون نفر خدمات مناسبی به بیمه شدگان توسط بیمه تعلق گرفت، اما پس از مدتی میزان مطالبات مراکز درمانی از بیمه سلامت افزایش پیدا کرد و درهمین راستا جهت کمک به بیمه سلامت مجلس شورای اسلامی درقالب تبصره های لایحه بودجه اعتباراتی را به این سازمان اختصاص داد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: درحال حاضر شرایط بیمه سلامت به لحاظ ارایه خدمات قابل قبول است، اما به دلیل مسائلی چون برگزاری ارزیابی وسع می توان امیدوار بود مشکلات بیمه سلامت کاهش پیدا کند، ضمن اینکه بیمه سلامت باید درافزایش کیفیت خدمات تلاش کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت حسینی در پایان گفت: با توجه به اجرای سیستم ارجاع درمناطق روستایی و استفاده از خدمات درسطح یک انتظار می رود که پزشکان خانواده درارایه خدمات با مردم بیشتر همکاری کنند، امیدواریم درسالیان آینده نیز مجلس بتواند اعتبارات بیشتری به بیمه سلامت اختصاص دهد.

پایان پیام/

مطالب مشابه