مردم درپرداخت های بیمه‌ای مشارکت بیشتری کنند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسن امین لو گفت: یکی از کاربردی ترین مسائل بیمه، حضور دربخش سلامت با توجه به نیازهای افراد از بدو تولد تا پایان عمر است، بدون شک تنها روشی که می تواند دغدغه های افراد را دررنج بیماری کاهش دهد؛ توجه به سیستم بیمه و کاهش مشکلات آن است.

وی با تاکید بر پرداخت یارانه متقاطع افزود: افراد باید در زمان سلامتی با پرداخت درست حق بیمه و ایجاد سرمایه گذاری درزمان بیماری، بتوانند از خدمات سلامت استفاده کنند، ضمن اینکه افراد دارای تمکن مالی نیز با پرداخت حق بیمه منطقی به افراد نیازمند دراستفاده از خدمات بهداشتی و درمانی کمک می کنند؛ لذا هر فردی به میزان وسع خود باید درپرداخت حق بیمه مشارکت کند.

رییس هیات مدیره مجمع خیرین سلامت ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که همه افراد باید از خدمات یکسانی استفاده کنند، سیستم بیمه با توجه به واقعیت های گفته شده می تواند عملکرد مناسبی داشته و نقاط ضعف را کاهش دهد، البته درتمامی کشورهای دنیا از الگوها و نظام های مختلفی درحوزه سلامت استفاده می شود؛ اما مسئله مهم مشارکت بیشتر مردم درپرداخت های بیمه ای است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت امین لو در پایان گفت: از عمر سیستم بیمه ای درکشور ما سال های بسیاری می گذرد و از زمان تصویب قانون بیمه همگانی خوشبختانه کشورمان در طراز قابل قبولی در افزایش پوشش بیمه ای افراد قرار دارد، اما درخصوص افزایش کیفیت خدمات و کاهش مشکلات اقتصادی بیمه باید اقدامات قابل قبولی انجام داد؛ لذا برای کاهش مشکلات بیمه ها باید مشارکت مردم درپرداخت ها افزایش داشته و هزینه را باید کنترل کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه