تعرفه بیمارستان با تعرفه مطب پزشکان فاصله خیلی زیادی دارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا سلیمی در خصوص اینکه آیا عدم پرداخت کارانه به پزشکان توجیه مناسبی برای عدم ارائه خدمات درمانی مناسب در بیمارستان‌هاست؟، اظهار داشت: متاسفأنه تعرفه بیمارستان با تعرفه مطب پزشکان فاصله خیلی زیادی دارد؛ برای نمونه تعرفه برخی پزشکان در بیمارستان 4000 تومان است اما در مطب 80 تا 100 هزار تومان بوده و به عبارتی ویزیت پزشکان پایین‌تر از 50 هزار تومان نیست.

وی افزود: در نتیجه برخی اوقات سرویس و کیفیت خدمات درمانی مناسبی به بیمار داده نمی‌شود؛ البته تعداد پزشکانی که این کار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کنند اندک هستند، اما وجود دارند، از طرف دیگر بیمه خدمات درمانی هم برای میزان خدمات درمانی سهمیه گذاشته و آنها نیز در این موضوع دخیل هستند؛ برای نمونه در شهرستان‌ها اعلام کردند که بیمارستان یا آزمایشگاهی در ماه 200 نفر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحت پوشش قرار دهد و اگر بیشتر از این باشد، پوشش بیمه‌ای نمی‌دهند؛در نتیجه مشخص است در اینجا هماهنگی بین سازمان بیمه اتفاق می‌افتد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: باید پرسید چرا سازمان بیمه خدمات درمانی این ظرفیت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ محدود کرده و این فاجعه اتفاق افتاده و مردم راهی مطب‌ها و کلینیک‌های خصوصی می‌شوند و میلیون، میلیون تومان از جیب مردم در این شرایط اقتصادی دریافت می‌شود.

سلیمی گفت: ابتدا خود دولت باید این مسیر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اصلاح کند، وقتی پزشکان می‌گویند 200 نفر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحت درمان قرار می‌دهیم و بیشتر از آن سرویس ارائه نمی‌کنیم،در اینجا خدمات درمانی این مصیبت  را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ایجاد کرده؛ در نتیجه پزشک نیز از این موضوع استقبال کرده و این اتفاق را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رقم می‌زند.

به گزارش فارس وی در پایان در خصوص اینکه آیا هماهنگی بین بیمه خدمات درمانی و پزشکان وجود دارد؟ افزود: بیمه خدمات درمانی در این خصوص زمینه‌سازی کرده و پزشکان نیز از این زمینه‌سازی کمال استفاده را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کنند و در عمل هماهنگی وجود دارد و یک اقدام هماهنگ انجام می‌شود.

پایان پیام/

2 نظر

مطالب مشابه