بخش خصوصی رقیب بخش دولتی در حوزه سلامت نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، به تازگی برخی از کارشناسان حوزه سلامت ورود بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان و به طورکلی سلامت کشور را صلاح ندانسته‌اند و این افراد هیچ اعتقادی به برون سپاری در این خصوص ندارند.

در همین رابطه علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به ورود بخش خصوصی در حوزه سلامت اظهار کرد: طی سال‌های اخیر بخش خصوصی نجیبانه در کنار بخش‌های مختلف دولتی در حوزه سلامت فعالیت داشته‌اند اگرچه ما شاهد موارد زیادی از بی مهری و غفلت قرار گرفته‌اند.
 
وی افزود: در طول سال‌های گذشته ورود بخش خصوصی به حوزه سلامت یک فرصت بی بدیل بوده است و معتقدم هیچگونه رقابتی بین بخش‌های خصوصی با دولتی وجود ندارد، در گذشته متاسفانه به بخش خصوصی با این دید نگاه می‌کردند که رقیب بخش دولتی در حوزه سلامت است، اما من باید بگویم بخش خصوصی در کنار دانشگاه‌ها می‌تواند کمک زیادی به ارتقا حوزه سلامت کنند به طوری که چندین بیمارستان خصوصی، درمانگاه و مطب از مجموعه بخش خصوصی همکاری خوبی با ما دارند.
 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: بحث‌های زیادی در زمینه پژوهش در بخش خصوصی انجام شده است، زیرا طی سال‌های اخیر در این زمینه کار زیادی نشده است، در سال‌های اخیر ما شاهد حضور کمرنگ بخش خصوصی در زمینه پژوهش و تحقیقات هستیم و به همین منظور معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به منظور مشارکت بخش خصوصی در زمینه پژوهش و تحقیقات ایجاد یک مرکز خصوصی تحقیقات را در حوزه پیوند اعضا ویژه بخش خصوصی مصوب کرده ایم.
 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان زالی در پایان با اشاره به صحبت یک کارشناس حوزه سلامت در زمینه ورود پیدا نکردن بخش خصوصی در حوزه سلامت گفت: بعید می‌دانم که چنین کارشناسی با این سابقه کاری درخشان چنین حرفی زده باشد و شاید منظورش یک مسئله دیگری بوده است. 

پایان پیام/

مطالب مشابه