رفع معضل تحریم‌های دارویی و پیگیری توسط شخص دبیرکل سازمان ملل متحد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، جلسه‌ای متشکل از تمامی گروهای داروسازی کشور به میزبانی انجمن داروسازان تهران شامل انجمن داروسازان ایران، سندیکای تامین داروهای انسانی، دانشکده‌های داروسازی، سندیکای مکمل‌های تغذیه‌ای، انجمن بالینی، انجمن اقتصاد و دارو به همراهی رئیس سازمان غذا و دارو با موضوع هم اندیشی جهت برون رفت از مشکلات و چالش‌های اخیر داروسازی و داروسازان، برگزار شد.

در این نشست، مباحث مختلفی جهت برون رفت از مشکلات دخالت سازمان‌های غیر مرتبط در وظایف وزارت بهداشت و مسائلی که تغییرات احتمالی قوانین احداث داروخانه می‌تواند برای خدمت رسانی به مردم و داروسازان ایجاد نماید مطرح گردید.

در پایان این نشست، گروه‌های داروسازی بیانیه‌ای را صادر کردند.

در قسمتی از این بیانیه، موضوع تحریم‌های ظالمانه مورد اشاره قرار گرفته که منجر به عدم ورود دارو به کشورمان گردیده و آسیب‌های جدی از این پس می‌تواند به خدمات دارویی و بیماران وارد نماید.

گروه‌های داروسازی، با خطاب قرار دادن سازمان ملل متحد، تقاضای رفع معضل تحریم‌های دارویی و پیگیری آن توسط شخص دبیرکل سازمان ملل متحد را خواستار شده‌اند.

در یکی دیگر از بندهای این بیانیه، گروه‌های داروسازی خواستار موضع‌گیری شفاف وزیر بهداشت راجع به دخالت‌های سازمان‌های غیر مرتبط و جلوگیری از هرگونه فعالیت غیر کارشناسانه جهت تغییر قوانین و آئین نامه احداث داروخانه شده‌اند. مهر

پایان پیام/

مطالب مشابه