نارضایتی ۹۲ درصدی پرسنل درمان از طرح پرداخت قاصدک
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا زالی با اشاره به اینکه حقوق و مزایای ۳۲ درصد نیروهای شاغل در ۲۰ بیمارستان تابعه دانشگاه، از درآمد اختصاصی تأمین می‌شود، گفت: علاوه بر این، طلب ۸۲۰ میلیارد تومانی از بیمه‌ها، فشاری مالی مضاعفی به بیمارستان تحمیل می‌کند.

وی همچنین از انجام ۲ اقدام جدید در دانشگاه خبر داد و افزود: افسرهای پیگیر از بدنه پرستاران و سوپروایزرها برای پیگیری حال بیمار بعد از ترخیص و پرستار تسکینی، دو موضوعی است که در دانشگاه مطرح است.

پایان پیام/

مطالب مشابه