مصوبات سی و یکمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مصوبات سی و یکمین جلسه شورای عالی به شرح ذیل است:

مصوبه (1)
پیرو مصوبه شماره یک سی امین جلسه شورای عالی مورخ 98/9/28 و مکاتبه شماره 1398/100/20/11825 مورخ 1398/10/21 دبیر محترم شورای عالی و به منظور استفاده حداکثری از تشویقات و تسهیلات قانونی پیش بینی شده و پیشگیری از تحمیل ضرر و زیان به همکاران مقرر گردید سازمان نسبت به اطلاع رسانی و آموزش موارد مورد نیاز و انعقاد تفاهم نامه با سازمان امورمالیاتی تسریع نماید.

مصوبه (2)
با توجه به بررسی تراکنش های پولی زیر پنج میلیارد تومان مربوط به سالهای قبل از 1395 توسط برخی از ادارات مالیاتی شهرستانها و در نظر گرفتن جرائم به عناوین مختلف منجمله کتمان مالیاتی ، مقرر گردید سازمان نسبت به پیگیری جدی موضوع اقدام لازم بعمل آورد.

مصوبه (3)
پیرو مصوبه شماره 2 سی امین جلسه شورای عالی مورخ 98/9/28 و نیز پیرو تعیین قیمت تمام شده ویزیت پزشک عمومی به میزان 47500 تومان و با توجه به ضیق وقت مقرر گردید سازمان در اسرع وقت نسبت به اعلام  قیمت واقعی خدمات تشخیصی و درمانی که مبالغ آن پس از تائید کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه به تصویب شورای عالی رسیده و یا می رسد اقدام نماید.

مصوبه (4)
پیرو خسارات وارده به هموطنان عزیز سیل زده  استان سیستان و بلوچستان مقرر گردید سازمان در اسرع وقت نسبت به هماهنگ نمودن  پتانسیل های بالقوه و بالفعل همکاران جامعه پزشکی اعم از کمک های مالی و تخصصی اقدام نماید.

مصوبه (5)
مصوب گردید به منظور ارجداشت زحمات و تلاش های شبانه روزی همکار فقیدمان جناب آقای دکتر عزت اله گل علیزاده ، سالن کنفرانس سازمان واقع در طبقه همکف به نام ایشان نامگذاری گردد.

مصوبه (6)
با توجه به اخذ مجوز راه اندازی مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مسائل مطرح در خصوص ماموریت های معاونت آموزشی سازمان و پیرو مصوبه شماره 5 بیست و هشتمین جلسه شورای عالی مورخ   98/7/18مقرر گردید گزارش کمیسیون تخصصی مشورتی آموزش و پژوهش، عملکرد و برنامه عملیاتی معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان در یکی از جلسات آتی شورای عالی ارائه گردد.
زوابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه