تاکنون ۶۰۰ راهنمای بالینی ابلاغ شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، قاسم جان بابایی درباره راهنماهای بالینی ابلاغی از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت افزود: اگر راهنماهای بالینی کامل اجرا شود، در زمینه صرفه جویی بسیار موثر است. البته در حال حاضر نمی‌توان این مورد را برآورد کرد.

وی افزود: پرونده‌هایی که در حال حاضر از بیمارستان‌ها به سازمان‌های بیمه گر ارسال می‌شود مربوط به صورت حساب‌های مالی بوده و به صورت الکترونیک است و جزییات خدمات درمانی را ندارد تا میزان دقیق صرفه جویی را مشخص کنیم. البته این جزییات در پرونده‌های بیمارستانی وجود دارد. 

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: اگر راهنماهای بالینی در یک مورد خاص اجرایی شود، می‌توان برآورد مشخصی درباره آن مورد خاص داشت. به طور مثال پس از اجرای راهنماهای بالینی درباره آلبومین مشاهده کردیم که مصرف آلبومین در بیمارستان‌ها تا ۲۰ درصد کاهش یافت، همچنین درباره برخی داروهای شیمی درمانی نیز شاهد کاهش مصرف ۱۵ تا ۲۰ درصدی بودیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت جان بابایی در پایان گفت: برای محاسبه میزان صرفه جویی از طریق اجرای راهنماهای بالینی، باید کلیه خدمات ارائه شده با جزییات در سامانه‌های مربوط به ارسال اسناد بیمارستانی به سازمان‌های بیمه‌گر ثبت شده و حتی نسخه نویسی و نسخه پیچی هم به صورت الکترونیک انجام شود تا بتوان برآورد درستی داشت. 

پایان پیام/

مطالب مشابه