ضرورت تقویت همکاری نظام پزشکی با سازمان‌های بیمه‌گر
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، با توجه به اهمیت بیمه‌های تکمیلی برای جامعه پزشکی و تحت پوشش قرار دادن خدمات مختلف و همچنین با توجه به مشکلات نظام پزشکی با سازمان‌های بیمه‌گر، محمد جهانگیری با نمایندگان سندیکای بیمه‌گران امروز "13 بهمن‌ماه" تشکیل جلسه داد.

بنابراین گزارش در این جلسه پس از بحث و بررسی‌ مقرر شد تا ارتباطات الکترونیک بین نظام پزشکی و سندیکای بیمه‌گران تقویت شده و همچنین در اولین جلسه کارگروه درمان سندیکا، نمایندگانی از سازمان نظام پزشکی حضور داشته باشند تا مشکلات جامعه پزشکی از جمله عدم پوشش برخی خدمات در گروه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای اجرایی ارائه شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در این جلسه توسط معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گزارشی در خصوص امضای الکترونیک و نسخه الکترونیک پزشکان ارائه و مقرر شد تا همکاری‌های لازم برای تسهیل فعالیت‌های جامعه پزشکی به منظور استقرار امضا و نسخه الکترونیک انجام شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه