پرداخت مطالبات پزشکان خانواده روستایی در اولویت سازمان بیمه سلامت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا میرزایی درخصوص آخرین وضعیت اجرای پزشک خانواده روستایی گفت: برنامه پزشک خانواده روستایی، عشایری و شهرهای کمتر از 20 هزار نفر جمعیتی بالغ بر 28 میلیون نفررا تحت پوشش دارد که این جمعیت در 4 هزار مرکز جامع سلامت روستایی با حضور 6 هزار و 700 پزشک و 5 هزار و 500 نفر ماما به همراه سایراعضا تیم سلامت خدمات بهداشتی، درمانی و پیشگیری سطح یک را درروستاها ارایه می دهند.

وی افزود: این بسته شامل 12 خدمت بوده و در بحث برنامه طرح تحول سلامت خدمات روستایی کامل شد، سالانه حدود 55 تا 60 میلیون نفر توسط پزشکان خانواده روستایی در 4 هزار مرکز ویزیت می شوند، همچنین حدود 8 میلیون ویزیت مامایی و بیش از 5 میلیون ویزیت توسط دندان پزشکان در روستاها انجام می شود؛ خوشبختانه روستاییان برای دریافت خدمات سطح یک کمتر به شهرها مراجعه می کنند.

مدیرکل دفترخدمات عمومی سازمان بیمه سلامت ادامه داد: سازمان بیمه سلامت در سال گذشته برای خدمات سطح یک، دو وسه برای هر نفر معادل 300 هزار تومان هزینه کرد، این درحالی است که  این میزان درسایر صندوق ها برای هر نفر حدود 500 هزار تومان است، ضمن اینکه بیمه سلامت علی رغم برخی چالش ها، پرداختی های پزشک خانواده روستایی را دراولویت اول خود قرارداده است.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت میرزایی در پایان گفت: سازمان بیمه سلامت  علی الحساب 80 درصد حقوق پزشکان و ماماهای طرف قرارداد روستایی را برای 10 ماه سال جاری پرداخت کرده است، بدون شک درهفته های آینده به دنبال تخصیص بودجه سازمان بیمه سلامت از سوی سازمان برنامه و بودجه پرداختی های بیشتری برای پزشکان و ماماهای روستایی انجام خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه