ابطال حق فنی به صنایع داروسازی و توزیع صدمه می‌زند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، یدالله سهرابی با اشاره به این که جایگاه داروسازان و شأن و شخصیت آنها در قبال خدمات حرفه‌ای که در نظام سلامت ارائه می‌دهند با ابطال حق فنی زیر سوال رفته است؛ بیان کرد: داروسازان با وجود تحریم های ظالمانه و کمبودهای دارویی ؛ نبود گردش نقدینگی و سایر مشکلات موجود در ارائه خدمات دارویی به بیماران کوتاهی نکرده و اخذ چنین تصمیمات غیرکارشناسانه انگیزه کارکردن را از داروسازان خواهد گرفت و حتی دانشجویان داروسازی نیز بر این مساله معترض شده‌اند.

عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: اخذ حق فنی جنبه قانونی و شرعی دارد، مطالعات تطبیقی در جوامع پیشرفته نشان می دهد که اخذ حق فنی در قبال خدمات حرفه ای داروسازان وجود داشته و به لحاظ شرعی هم نمیتوان تکلیفی برای داروساز معین کرد اما در ازای خدمت و مسئولیت مدنی که عهده دار شده ؛ حقی به او نداد! طبق احکام بالادستی خدمات داروسازان در حیطه خدمات تشخیصی و درمانی بوده و اخذ حق فنی جنبه قانونی و شرعی دارد.

وی با اشاره به آئین نامه حدود و وظایف و صلاحیت حرفه ای داروسازان که مورخ 97/4/2 از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد افزود: طبق این آئین نامه خدمات داروسازان مصداق خدمات تشخیصی و درمانی بوده و بر اساس ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ؛تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر عهده شورای عالی بیمه بوده که این شورا مکلف به بازنگری ارزش نسبی خدمات و تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی است.

سهرابی گفت: ابطال حق فنی به صنایع داروسازی و توزیع صدمه می‌زند زیرا طبق بررسی‌های علمی انجام شده اغلب داروخانه‌ها در مرز ورشکستگی به لحاظ اقتصادی قرار دارند و حذف حق فنی آنها را زودتر به این سمت می‌کشاند، ابطال حق فنی خدمت به مردم  نیست، حذف حق فنی در شرایط تحریم با توجه به چالش های اقتصادی داروخانه ها و نیز تکانش های حقوقی دیوان عدالت اداری مشکلات صنعت داروسازی از جمله داروخانه ها را دو چندان خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی در پایان اضافه کرد: دارو کالایی استراتژیک است که باید با کنترل مصرف شود و انجام این مهم با ارائه خدمات حرفه ای پزشکان داروساز در داروخانه ها محقق می شود و اگر حق فنی ابطال شود نه تنها خدمتی به مردم نکرده ایم بلکه انگیزه حضور و کار داروسازان در داروخانه ها را از آنها سلب کرده ایم.

پایان پیام/

مطالب مشابه