خواستار توجه مدیران ارشد در حمایت از مدیریت خطر بلایا هستیم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد اسماعیل مطلق با بیان این مطلب در کارگاه مدیران و کارشناسان دفاتر مدیریت کاهش خطر بلایای دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سالن امام جواد (ع) وزارت بهداشت گفت: اقدامات پیش فعال تاثیر غیرقابل انکاری در کاهش خسارت های ناشی از بلایا و ارتقای آمادگی واحدهای بهداشتی در پاسخ به هنگام وموثر به مخاطرات داشته است که شاهد این موضوع ارتقای شاخص های بهداشتی در حوزه مدیریت خطر بلایا است.

وی افزود: نتیجه این تلاش ها افزایش میزان آمادگی عملکردی واحدهای بهداشتی از 37 درصد در سال 97 به 45 درصد در سال 98 بوده است. علاو بر این ایمنی کامل واحدهای بهداشتی از 42 درصد در سال 97 به 47 درصد رسیده است،با تلاش های مراقبین سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور میران آمادگی خانوارها در برابر بلایا از 21 درصد به 27 درصد در سال 98 ارتقا یافته است.

مشاور معاون بهداشت و رییس اداره مدیریت کاهش خطر بلایا وزارت بهداشت ادامه داد: افراد و گروه های آسیب پذیر نظیر زنان باردار، کودکان، سالمندان و معلولین بیش از دیگران پیامدهای ناشی از بلایا را تجربه می کنند. این موضوع لحاظ کردن مولفه های اقتصادی، اجتماعی را در برنامه های نظام سلامت الزامی می کند. بنابراین پیوست مولفه های اجتماعی برای برنامه ها غیرقابل انکار است.

به گزارش وب‌دا مطلق در پایان گفت: هر سال بالغ بر 250 مخاطره طبیعی در ایران رخ می دهد و 1.5 میلیون نفر تحت تاثیر این مخاطرات قرار می گیرند. سیل بیشترین مخاطره طبیعی و زلزله کشنده ترین مخاطره در کشور است، عزم ملی و ارتقای آگاهی شرط اول حاکمیت خطر و درک خطر به عنوان اولویت های غیرقابل انکار است و ما خواستار توجه مدیران ارشد در حمایت از مدیریت خطر بلایا هستیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه