استفاده از مدل بومی ایران برای ارزیابی کیفیت خدمات بهداشتی کشورهای مدیترانه شرقی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، جعفر صادق تبریزی گفت: مدل بومی ارزیابی مراقبت های بهداشتی اولیه ایران 40 شاخص در سه سطح ارزیابی و 6 حیطه کیفیت نهایی شده و برای اولین بار کارگاه آن برای 13 دانشگاه علوم پزشکی پیشرو در حال برگزاری است که بعد از اتمام این کارگاه، همکاران ما در این دانشگاه ها بر اساس نرم افزار طراحی شده، شاخص ها را استخراج و در نرم افزار بارگذاری می کنند.

ریيس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت ادامه داد: بعد از بارگذاری شاخص ها در نرم افزار، نقاط ضعف و بی کیفیتی های سیستم بهداشتی این دانشگاه ها مشخص و اولویت بندی می شود و این دانشگاه ها برای اولویت های مهم و اصلی خود، برنامه مداخله یا ارتقای کیفیت طراحی و اجرا می کنند و این برنامه در طول 6 ماه اجرا و اطلاعات آن جمع آوری و مقایسه می شود که مشخص شود خدمات و مراقبت ها، چقدر ارتقای کیفیت داشته اند.

وی افزود: برنامه ارتقای کیفیت خدمات مراقبت های بهداشتی اولیه در سه سامانه سیب، ناب و سینا کامل شده اما سامانه پارسا که دیرتر کار خود را شروع کرده نیز با این برنامه هماهنگ خواهد شد. از 40 شاخص موجود، 23 شاخص از سامانه ها، سه شاخص از مشتری های سیستم، سه شاخص از ارائه دهندگان خدمات، سه شاخص از مراکز ارائه خدمات و 8 شاخص نیز از پرونده های سلامت استخراج می شوند.

به گزارش وب‌دا تبریزی در پایان گفت: در مورد کیفیت خدمات مراقبت های بهداشتی اولیه از ارائه کنندگان و گیرندگان و همچنین مراکز ارائه خدمات و پرونده های الکترونیک سلامت، اطلاعاتی جمع آوری و برای ارتقای کیفیت مورد مقایسه و مداخله قرار می گیرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه