نامه سرگشاده‌ای به وزیر بهداشت
جناب آقای دکتر نمکی

وزیر محترم بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم

بدون مقدمه عرض می‌کنم که امیدوارم پس از فرونشستن این بحران‌، عمری برای ما و شما باقی باشد تا فرصتی برای طرح سوال پیرامون عملکرد حضرتعالی در اعمال مدیریت خطا و به خطر انداختن جان هم‌میهنان فراهم آید.

مدیریت بحران نیاز به مرد بحران دارد. کسی که در هر لحظه و در سر هر دوراهی قادر به انتخاب بین درست و غلط یا بد و بدتر باشد، چنانچه افراد زیادی قادر به رانندگی و حتی آموزش این مهارت به دیگران هستند اما در بین این افراد‌، اندک کسانی توان رانندگی در شرایطی مانند رالی دارند که این امر علاوه بر علم و آگاهی به فنون رانندگی‌، نیازمند وجود برخی خصوصیات ذاتی و فردی است‌. عملکرد شما در ممانعت از پروازهای آلوده و پس از آن نحوه اطلاع رسانی و بیان وضعیت برای آحاد جامعه و عدم قاطعیت در اجرای پروتکل‌های بهداشت جهانی گواه آن است که شما وزیر شرایط بحران نیستید!

اما اکنون مجال پرداختن به این مقوله نبوده و غرض از ارسال این نامه سرگشاده‌، انتقال نگرانی جامعه پزشکی کشور بر مبنای گفته‌های مطلعین و متخصصین و لحاظ شرایط کنونی و هشدار در باب آنست که ادامه روال فعلی به صلاح ملت و کشور نیست‌.

ترافیک جاده‌های منتهی به شمال کشور‌، متعاقب تعطیلی مدارس گویای آن است که هنوز بخش عمده‌ جامعه نسبت به شرایط موجود ادراک صحیحی نیافته‌اند و متاسفانه مهمترین علت این امر، کوچک‌نمایی مشکل در سیاست‌گزاری کلان مدیریت بحران است‌. فایق آمدن بر این شرایط و تحمل حداقل تلفات و کاهش آسیب‌، مستلزم آگاهی و همیاری و همت ملی است و این مهم صرفا در صورتی تحقق خواهد یافت که جامعه به درستی از آنچه می‌گذرد و آنچه به زودی رخ خواهد داد آگاه باشد و فعالانه در کنترل بیماری سهم خود را ادا نماید.

اگرچه حفظ آرامش و‌ امنیت روانی جامعه خود عامل مهمی در مقابله با بحران است اما اگر ساختار آن بر پایه‌های واقعی و منطبق بر اصول علمی نباشد‌، به زودی با رخدادهایی که پیش بینی آن چندان دور از انتظار نیست احساس امنیت و اعتماد جامعه و کنترل شرایط وضعیت مناسبی نخواهد داشت.

در شرایط تحریم و با محدویت امکانات‌، ما بیش از هر چیز نیاز به خرید زمان و کند نمودن سیر انتقال بیماری جهت پیشگیری از نیاز همزمان مبتلا‌شدگان به تخت و امکانات بیمارستانی داریم و کمترین توقع ما از حضرتعالی به عنوان سکاندار بهداشت و درمان کشور این است که حتی با اخذ حکم حکومتی از رهبر معظم‌، بتوانید با اقتدار تمام آنچه بر حسب نظر کارشناسان و صاحب‌نظران بهداشتی برای حفظ کشور لازم است را به انجام رسانید.

 ۶ اسفندماه ۱۳۹۸

پایان پیام/