ابراز نگرانی رئیس نظام پزشکی چالوس از نبود امکانات حفاظت فردی در برابر ویروس کرونا
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر نامه عباس آقازاده مسرور در ذیل آمده است:


روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه