نحوه پیگیری افراد مشکوک به کرونا بعد از غربالگری الکترونیکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، با توجه به راه‌اندازی درگاه WWW.Salamat.gov.ir مردم می‌توانند با ورود به این درگاه اینترنتی، بعد از ورود کد ملی، شماره تلفن همراه و بعد از تکمیل پرسشنامه‌ای که درباره علائم مربوط به این بیماری است، درباره وضعیت‌شان از نظر ابتلا به کرونا ویروس جدید آگاه شوند.

حالا بر اساس آنچه که در دستورالعمل بسیج ملی مبارزه با بیماری کووید-۱۹، اعلام کرده است، اقداماتی بعد از غربالگری برای افراد انجام می‌شود که به شرح زیر است:

_ چنانچه فردی بر اساس غربال سامانه به عنوان مورد مشکوک شناسایی شود و دارای پرونده الکترونیک سلامت باشد، به منظور پیگیری فرد مشکوک، اطلاعات آن برای مراقب سلامت با بهورز وی ارسال خواهد شد. مراقب سلامت و یا بهورز موظف به تماس با فرد مورد نظر و فراخوان وی به پایگاه با خانه بهداشت جهت بررسی بیشتر و مراقبت هستند.

_ همچنین چنانچه فردی بر اساس غربال سامانه به عنوان مورد مشکوک شناسایی شود، اما دارای پرونده الکترونیک سلامت نباشد، بر اساس اطلاعات ثبت شده از شهرستان محل سکونت وی، اطلاعات آن برای ارزیاب شهرستان ارسال خواهد شد. ارزیاب شهرستان موظف به تماس با وی بوده و پس از دریافت دقیق آدرس محل سکونت وی، باید فرد را به پایگاه و یا خانه بهداشت مربوط انتساب دهد. مراقب سلامت و یا بهورز موظف به تماس با فرد مورد نظر و فراخوان وی به پایگاه یا خانه بهداشت جهت بررسی بیشتر و انجام مراقبت هستند.

_ پس از بررسی‌های موارد مشکوک و تایید آنها در واحدهای ارائه دهنده خدمت، گزارش آنها به وسیله سامانه پرونده الکترونیک برای کارشناس مسئول بیماری‌ها در شهرستان ارسال خواهد شد. مسئولین بهداشت شهرستان موظف به هماهنگی جهت اعزام تیم مراقبت به محل زندگی و یا کار فرد مشکوک به منظور بررسی بیماری و ضد عفونی هستند.

_ در مواردی که توسط فرد اعلام می‌شود که فردی مبتلا و یا ترخیص شده از بیمارستان در خانواده و یا نزدیکانش وجود دارد، مشخصات این افراد جهت بررسی بیشتر به کارشناس مسئول بیماری‌های شهرستان به وسیله سامانه‌های پرونده الکترونیک گزارش خواهد شد و کارشناس شهرستان پس از بررسی و تایید موضوع، تیم مراقبت را به منظور بررسی بیماری و ضد عفونی محل اعزام می‌کند.

_ در عین حال پس از اعزام تیم مراقبت به محل، گزارش آن توسط تیم به کارشناس بیماری‌های شهرستان تحویل داده شده و نتیجه آن در سامانه پرونده الکترونیک ثبت می‌شود. ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه