آمادگی اعضای خانه کارگر برای هرگونه کمک رسانی در حوزه بهداشت و درمان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا محجوب درباره آمادگی خانه کارگر برای کمک رسانی در حوزه بهداشت و درمان در این شرایط گفت: اخیرا نامه‌ای را مبنی بر اعلام آمادگی اعضای خانه کارگر برای کمک در حوزه بهبود بیماران و دیگر موضوعات مرتبط با این موضوع خطاب به وزیر بهداشت و درمان نوشته ام ما آمادگی داریم تا در این حوزه در جهت کمک رسانی و ارائه خدمان اقدام کنیم.

دبیر خانه کارگر ادامه داد: متاسفانه سه سال پیش وزیر بهداشت وقت بدون در نظر گرفتن قانون کار اقدام به ادغام اداره بهداشت کار و اداره بهداشت محیط کرد و به واسطه اینکار ارتباط این دستگاه با ۱۲ میلیون کارگر و به صورت کلی با ۴۲ میلیون بیمه شده قطع شد؛ چندین بار در نامه‌ها و مکاتبات مختلف احیای مجدد این حوزه را تاکید داشته‌ام اما متاسفانه هنوز این موضوع عملیاتی نشده است.

وی افزود: به دنبال این موضوع ارتباط وزارت بهداشت با کارگر قطع شد، اگر این ارتباط اکنون با کارگران برقرار بود این دستگاه می توانست از طریق کارگر و کارفرما دستورات بهداشتی را دنبال کند؛ دستگاه اجرایی و وزارت بهداشت نباید منتظر شود که با آن ارتباط برقرار کنند بلکه خود باید ارتباط های قطع شده را مجددا برقرار کند، با این وجود ما آماده‌ایم تا کمک کنیم؛ چرا که امروز همه مدیون تلاش پرستاران، پزشکان و تمام افراد درگیر این موضوع هستیم؛ از این عزیزان تشکر کرده و آمادگی خود را برای کمک رسانی اعلام می داریم.

به گزارش ایسنا محجوب در پایان در خصوص حقوق کارگر و کارفرما در چنین شرایطی که ممکن است به سلامتی و حقوق کارگر لطمه وارد شود گفت: تمام جزئیات در مواد ۱۰۰ تا ۱۰۵ قانون کار در این حوزه کاملا تشریح شده است؛ برای مثال ماده ۱۰۵ قانون کار اشاره دارد که هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند؛ همچنین تبصره 2 این ماده تاکید دارد کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.

پایان پیام/

مطالب مشابه