در صورت عدم همراهی مردم و نبود برنامه‌ریزی اصولی به مرحله فاجعه می‌رسیم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسام الدین سیدین گفت: در میدان عرضه و تقاضای خدمات بهداشتی و درمانی، در صورتی که سطح تقاضا برای منابع انسانی و تجهیزات فراتر از توان سازمان ارایه دهنده خدمت برود و کمک سازمان های بیرونی لازم باشد، شرایط بحرانی به حساب می آید، کرونا، قطعا تهدیدی جدی است و تمام دستگاه ها، سازمان ها و حتی مردم باید امکانات خود را برای مقابله به میدان بیاورند.  

مدیر گروه آموزشی سلامت و بلایا دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: برای مقابله با کرونا استراتژی هایی در سطوح مختلف پیشنهاد می شود، استراتژی اول، استراتژی مدیریتی است، در حال حاضر تمام ساختارهای دانشگاهی اعم از بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی مستقیما درگیر کرونا هستند، لذا ساختار پاسخ به کرونا مثل همه بلایای دیگر، باید با ساختار روتین سازمانی متفاوت باشد.

وی افزود: در این شرایط حتما لازم است سامانه فرماندهی حادثه در تمامی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی فعال و جلسات منظم در طول شیفت‌ها برگزار شود تا ضمن تهیه برنامه عملیاتی در هر شیفت، سیستم پاسخ بیمارستان را هوشمندانه تر و موثرتر طراحی کنند، راه اندازی سامانه فرماندهی حادثه در سطوح مختلف مدیریتی، باعث کاهش اقدامات غیر موثر می شود، در شرایط فعلی متاسفانه موازی کاری، دوباره کاری، تجمیع و توزیع نامناسب امکانات و ناهماهنگی به وفور یافت می شود. نمونه آن انرژی بسیار زیادی است که در تولید سامانه های متعدد و نیز ترجمه و تهیه متون و پروتکل ها صرف می شود.  

سیدین گفت: با توجه به اینکه مراجعه کننده ها به بیمارستانها و نیز کارکنان مراکز درمانی بیشتر در معرض ویروس کرونا قرار دارند، برای کاهش موج انتقال عفونت، به عنوان استراتژی دوم لازم است افسر ایمنی سامانه فرماندهی حادثه به صورت مستمر، ایمنی پاسخ دهندگان و خدمت گیرندگان را در بیمارستانها و مراکز بررسی کند، استراتژی بعدی توانمند سازی و آموزش مردم و کادر بهداشت و درمان است. این آموزشها در قالب آموزش های تخصصی و آموزشهای عمومی می تواند، انجام پذیرد و بسیار کمک کننده باشد.

مدیر گروه آموزشی سلامت و بالایا دانشگاه علوم پزشکی ایران تصریح کرد: در راستای افزایش دانش کارکنان دانشگاه و همچنین مردم، سامانه اینترنتی جامع اطلاع رسانی بلایا به نشانی https://disaster.iums.ac.ir  با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه راه اندازی کرده ایم و تا کنون علاوه بر ضبط و ارائه چهارده سخنرانی تخصصی، تمامی دستورالعمل ها، بخشنامه ها و نیز آموزش های عمومی مربوط به کرونا در این سامانه بارگزاری شده است.

وی در توضیح استراتژی چهارم با اشاره به افزایش تعداد بیماران کرونایی و نیز طولانی بودن روند درمان آن و از طرفی خستگی کارکنان و محدودیت تجهیزات اظهار کرد: لازم است برنامه ریزی صحیح و به فوریت در قالب افزایش ظرفیت در سه حوزه فیزیکی، انسانی و تجهیزاتی انجام گیرد، برای افزایش ظرفیت نیروی انسانی، سیستم صحیح مدیریت داوطلبان مطابق با اصول علمی باید به سرعت پیاده سازی و اجرایی شود؛ استفاده از ظرفیت گروه های جهادی در قالب نیروهای تخصصی و غیر تخصصی بسیار کمک کننده است.

سیدین ادامه داد: استراتژی بعدی، مداخلات روانی و اجتماعی به منظور مدیریت استرس و اضطراب و مدیریت سوگ خانواده های داغدار است، مراکز بهداشتی و درمانی لازم است مدیریت استرس، اضطراب و سوگ افراد و جامعه را در قالب بازتوانی روحی و روانی مدنظر داشته باشند تا در آینده مشکلاتی مانند اختلال استرسی پس از حادثه گریبانگیر جامعه نشود.

به گزارش ایرنا این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به اهمیت مستندسازی فعالیتها و درس آموخته های زمان بحران افزود: متاسفانه نبود ساز و کار مستند سازی سبب می شود در آینده نزدیک تمامی این مداخلات موثر به فراموشی سپرده شوند، تهدیدات بیولوژیک مستمر و همیشگی است، با همکاری موسسه معتمد وزارت بهداشت، ویژه نامه درس آموخته ها و اقدامات مربوط به مقابله با کرونا در حال تهیه است؛ سعی می کنیم تمامی این فعالیتها مستندسازی و منتشر شود، سازمانها و بیمارستانهای علاقمند می توانند با ارایه محتوای مربوط به تجربیات و عملکرد خویش، به ما در این خصوص کمک کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه