سیبی از باغ رعایا
 ایشان بدون در نطر گرفتن پارامترهای روانشناسی جامعه نوعی تساهل در برخورد با کورونا ویروس را از اولین مصاحبه خود القا کردند در حالی که بهتر بود به تنها این بیت توجه می کردند ..

 
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی

برآرند غلامان آن درخت از بیخ

 
اگر جامعه پزشکی نمادهای بهداشتی را رعایت نکنند حکم  همان ملک را خواهند داشت . جراحی که قبل از هر عمل ۱۵ ثانیه هم دستهایش را نشوید مطمین باشد تکنیسین اسکرابش  ۵ ثانیه هم دستهایش را نخواهد شست .

حتی اگر جامعه پزشکی در میان خودشان بر سر این نمادها اختلاف داشته باشند باز هم در شرایط حاد به آنچه هست و وجود دارد باید توجه کرد نه به آموزشهایی که سالها برای تغییر آنها زمان لازم است .


ایشان‌ در واقع هم جهت با تفکر سیاسی دولتیان‌، تسامح و بی خیالی نسبت به کورونا را اشاعه دادند‌. در حالی که نفوذ کلامشان‌ که البته قطعا نمی گذاشتند ادامه یابد، باید در  جهت سختگیری بیش از حد می‌بود که مردم لااقل حداقل ها را رعایت می کردند .

صحبت از تساهلی است که در روزهای اول آمدن این مهمان ناخوانده توسط وزارت بهداشت و دیگران دامن زده می‌شد تا بر اهمال خود ماله بکشند .

ایشان توجه نکردند که مردم در این سالها به مصیبت و بلا عادت دارند و نهایتا می گویند این نیز بگذرد و  پتانسیل پذیرش هر ظلمی ولو ظلم ویروسی را بی هیچ پرسشی در خود نهادینه کرده‌اند.

ایشان توجه نکردند که در موقع بلا همه در سیستم مدیریت حاکم پا عقب می گذارند و فقط شعار می دهند و منتظر می مانند پس از هر ماجرایی موج سواری کنند .

ایشان توجه نکردند که بخش قابل توجهی از مراجع و پیروانشان و اساسا مذهب سنتی تعمدا به مبارزه با استانداردهای پزشکی برمی‌خیزند و نقش ایمان ‌و اعتقاد در تقویت سیستم ایمنی و دفاع بدن را به عرش اعلا می‌رسانند .

من هم می دانم که برای شیوع چنین بیماری پرنفوذی عدم رعایت تنها ۵ درصد افراد جامعه هم مانع گسترش بیماری نمی شود اما ما کجا و کشور هنگ کنک و سنگاپور و مالزی و.......کجا ؟ 

آیا علم فقط نزد خانم د‌کتر محرز بود و بقیه دنیا که الان سخت به تکاپو افتاده اند و میلیاردها ماسک به دهان مردم زده شده است همه اشتباه می‌کنند‌. زدن ماسک مظهری از رعایت بهداشت هست‌ حتی اگر خیلی موثر نباشد و‌ نه این که توسط ایشان و شاگردانشان که از دوستان ما هستند حتی در بخشهای ویژه به تمسخر و تهدید گرفته شود.

با این همه خانم دکتر محرز عزیز شما استاد همه بودید و هستید و همه برای شما آرزوی سلامتی دارند.

پایان پیام/

مطالب مشابه