نوروز، کرونا، سلامتی
نوروز باستانی فرا رسیده و از قضا آمدن این عید بزرگ ملی و قدم نهادن آرام بهار‌بانو بر این قسمت کره خاکی‌، همزمان با شیوع ویروس خطرناک کرونا شده و به قولی شادی عید را از دماغ مردمان در آورده است.

درباره‌‌ ماهیت بی‌رحم و کشنده ویروس دیگر توضیحی لازم نیست چرا که بسیار بسیار از آن خوانده و شنیده‌اید؛ ویروسی که جانب هیچ‌ آشنا و حرمت هیچ بزرگتری را نگاه نمی‌دارد.

ویروسی که درمان قطعی آن کشف نشده و تنها راه - تاکید می‌شود - تنها راه کنترل آن قطع زنجیره انسانی نفر به نفر و پرهیز از هرگونه ازدحام کوچک و بزرگ و سفر کردن است.

برای بقا راهی جز ماندن در خانه نیست و این نه تنها یک تصمیم شخصی برای نجات جان خود و خانواده‌ که تصمیمی بسیاربسیار بزرگ برای سلامت و بقاء همه مردم جهان بوده و این، معنی اصلی قطع زنجیره انتقال فرد به فرد این ویروس بدسگال است.

پس به دور از شوخی گرفتن و جدا دانستن خود از دیگران به این معنی که اتفاقات بد فقط برای بقیه روی می‌دهد، ضمن حفظ روحیه و داشتن آرامش و لذت بردن از روزهای لطیف بهاری در خانه‌های خود بمانید و قید سفر ‌و عید دیدنی را به طور جدی بزنید؛ چرا که نتیجه هر کدام از تصمیمات نادرست شما ممکن است با جان بسیاری از مردم بازی کند.

گروه پزشکان و قانون تاکید می‌کند اگر برای سرنوشت‌، سلامت و جان خود، خانواده و دیگر مردم دنیا سر سوزنی ارزش قائل هستید، به طور بسیار جدی تصمیمات درست‌ بگیرید:

در خانه بمانید؛

از خیر عید دیدنی حضوری بگذرید؛

و از سفر بپرهیزید؛

به امید داشتن سالی خوب پر از اتفاقات خوشایند برای همه مردم

پایان پیام/

مطالب مشابه