اینفوگراف قربانیان کادر درمان در بحران کووید۱۹
نقشه ی اینفوگرافی فوق تلخکامی گسترده و آسیب وسیع کادر درمان را نشان میدهد که به  بررسی آ.سیب شناسی ان نیاز جدی وجود دارد 

 اینک  امیدمان به آن است که مردم ایران صدای استمداد مارا به رهبران برسانند که تا دیر نشده است در اقدامی موثر فرزندان رشید این ملت نجات داده شوند.

پایان پیام/

مطالب مشابه