ویروس کرونا در هیچ‌یک از سامانه‌های آب آشامیدنی شناسایی نشده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، احمد جنیدی گفت: مطابق با نتایج مطالعات موجود حداکثر زمان بقای کرونا ویروس در آب خام تصفیه نشده حداکثر 2 روز می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه این ویروس در برابر مواد گندزدا حساس است، بنابراین، فرایندهای معمول در تصفیه خانه های آب آشامیدنی و گندزدایی آن که توسط ترکیبات کلر انجام می شود به راحتی قادر به حذف این ویروس از آب شرب می باشد.

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تاکید کرد: بررسی های انجام شده نیز نشان می دهد که تا کنون کرونا ویروس در هیچ یک از سامانه های آب آشامیدنی شناسایی نشده است.

به گزارش وب‌دا وی در پایان افزود: در صورت عدم دسترسی به منابع مطمئن آب شرب، با استفاده از روش های سالم سازی آب آشامیدنی از جمله جوشاندن "به مدت 3 دقیقه از زمان جوش" یا افزودن محلول کلر ذخیره 1 درصد به میزان 3 الی 7 قطره به یک لیتر آب، آن را سالم سازی کنید.

پایان پیام/

مطالب مشابه