دستورالعمل چگونگی بازگشایی دانشکده‌های دندانپزشکی تدوین شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بهزاد هوشمند با اشاره به جلسه کمیته مشورتی تخصصی دندانپزشکی ستاد کرونا بر پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت در خصوص اعمال دندانپزشکی ضروری و اورژانس در شرایط اپیدمی کرونا تاکید کرد.

وی افزود: با توجه به مفاد دستورالعمل ابلاغی در صورتیکه مراکز دندانپزشکی اعم از خصوصی و دولتی مفاد دستورالعمل اجرایی ابلاغی از طرف معاونت وزارت بهداشت که براساس نظر کمیته مشورتی تهیه گردیده است را اجرا نمایند، انجام فعالیت‌های اورژانس و ضروری در کلیه مراکز دندانپزشکی امکان‌پذیر است و در مناطقی که توسط مقامات ذی‌ربط منطقه سفید اعلام خواهد شد انجام اعمال الکتیو با رعایت دقیق مفاد دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود.

دبیر کمیته مشورتی تخصصی دندانپزشکی ستاد کرونا ادامه داد: تصمیم ثبت نام در سامانه Salamat.gov.ir براساس تصمیم‌ ستاد کرونا به منظور ارتباط مستمر با تمامی دندانپزشکان جهت اطلاع رسانی و ابلاغ دستورالعمل و همچنین سایر موارد مرتبط با مدیریت اپیدمی کرونا عملیاتی خواهد شد و تمامی دندانپزشکانی که تمایل به فعالیت دارند می بایستی در آن خود اظهاری نمایند.

هوشمند گفت: در توافق بعمل آمده با اداره کل تجهیزات پزشکی مقرر شد با همکاری جامعه دندانپزشکی، تجهیزات و ملزومات مورد نیاز براساس برآورد بعمل آمده به صورت غیرحضوری در اختیار دندانپزشکان سراسر کشور قرار گیرد .همچنین در ارتباط با دانشکده های دندانپزشکی سراسر کشور دستورالعملی جهت بازگشایی تدوین گردیده تا به محض دستور رسمی شروع بکار از سوی ستاد ملی کرونا ابلاغ و عملیاتی خواهد شد و در این راستا با توافق بعمل آمده مقرر گردید اقلام حفاظت شخصی مورد نیاز از طریق اداره کل تجهیزات و دانشگاهها در اختیار دانشکده‌ها قرار گیرد.

به گزارش ایسنا وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از جامعه خدوم دندانپزشکی که در اپیدمی کرونا در مراکز درمانی به ارائه خدمت می پردازند افزود: به منظور آموزش همگانی جهت مراجعین به مراکز درمانی دندانپزشکی، پمفلتها و پوسترهای آموزشی تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

پایان پیام/

مطالب مشابه