تغییر روند شناسایی و تشخیص افراد مشکوک به کرونا در کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ایرج حریرچی، در ارتباط با تغییر روش بیماریابی در کشور گفت: پیش ‌از این فقط آمار مبتلایان بستری در بیمارستان‌ها را چک می‌کردیم و پس از جمع‌بندی این آمار را اعلام می‌کردیم ولی الان دو کار بزرگ در رابطه با آمارگیری انجام می‌شود.
 
وی تصریح کرد: یکی از آنها بیماریابی فعال است که در آن افراد کم علامت و بدون علامت کشف می‌شوند و دوم اینکه از افرادی که با بیمار تماس نزدیک داشتند، تست گرفته می‌شود. درنتیجه ۵۵ تا ۷۰ درصد از نمونه‌هایی که در سه هفته اخیر شناسایی‌شده‌اند، کسانی هستند که قبلاً موردبررسی قرار نمی‌گرفتند، اگر تعداد بیماران بستری را نسبت به موارد بستری‌های سابق مقایسه کنیم، حدود ۷۰ درصد کاهش داریم و اگر تعداد موارد مرگ را نسبت به موارد مرگ قبلی مقایسه کنیم، شاهد حدود ۷۵ درصد کاهش هستیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان اضافه کرد: همچنین اگر تعداد بیمار بستری در ICU را بررسی کنیم، حدود ۴۰ درصد کاهش داشتیم. ولی افزایشی که اکنون آمار ما نشان می‌دهد، نتیجه روش‌های جدید آمارگیری است که در آن افراد کم علامت و بی علامت نیز کشف می‌شوند، پس از شناسایی این موارد، در مراحل اولیه ایزوله مبتلایان انجام می‌شود. لذا، از مردم درخواست می کنیم فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه