مشاهدات بالینی ارتباطی بین کرونا و شدت بیماری آندومتریوز نشان نمی‌دهد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، خدیجه شادجو گفت: در بیماران این مرکز که در این مدت هم تحت نظر بودند، تشدید آندومتریوز بر اثر کرونا یا پیشرفت خاصی از این بیماری مشاهده نشده است، تاکنون ارتباطی بین بیماری های کرونا و آندومتریوز گزارش نشده است و این موضوع به این معنی است که اثبات نشده بین آنها رابطه ای وجود دارد.

وی افزود: موضوعاتی که تاکنون در مورد بیماری کرونا مطرح می شود، بر اساس مطالعات موجود است و این موضوع با نوپدید بودن بیماری در ارتباط است، هر چند دلایل متفاوتی مانند ژنتیک و ایمونولوژی برای بروز بیماری آندومتریوز قائل هستند اما علت دقیق آن مشخص نیست و به نظر می رسد ارتباطی مشخص بین این بیماری ها وجود ندارد. انجام عمل جراحی این بیماران در این شرایط با مشکل مواجه شده است، در این شرایط که احتمال سرایت بیماری وجود دارد، از انجام اعمال جراحی غیرضروری خودداری می شود و بیماران آندومتریوز در صف انتظار یا کاندید عمل جراحی هستند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا به درمان بیماران مبتلا به آندومتریوز در دوران شیوع کرونا پرداخت و گفت: بیماران ما دو دسته بودند؛ بخش اول با دارو بیماری آنان کنترل می شد و دسته دوم بیماران، نیاز به عمل جراحی داشتند، درمان دارویی این افراد کماکان در دروان کرونایی ادامه دارد و مصرف داروهای آندومتریوز هیچ مشکلی در دوران شیوع کرونا برای این بیماران به وجود نمی آورد، این افراد فعلا تحت نظر درمان دارویی قرار دارند تا شرایط بهتر شود، البته بیماران اورژانسی تحت اعمال جراحی قرار می گیرند.

به گزارش ایرنا شادجو در پایان اضافه کرد: ما باید منتظر دستورالعمل های کشوری و جهانی در این رابطه باشیم، با توجه به شرایط بیماری و کاهش مراجعه به بیمارستان ها به نظر می رسد در آینده نزدیک امکان عمل جراحی این بیماران هم فراهم شود. باید مسائل پاندمی و امکانات را در نظر بگیریم تا با انجام اعمال جراحی، کمترین آسیب هم به بیماران و هم کادر درمان وارد شود.

آندومتریوز بیماری خوش خیم ولی مزمنی است و علائم آن دردهایی است که زنان در سنین باروری آن را تجربه می‌کنند. این دردها مهمترین علامتی است که با عادات ماهانه ارتباط دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه