انتشار فراخوانی برای طراحی و ساخت یادمان مدافعان سلامت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ناهید خداکرمی با بیان اینکه بیش از ۱۱۰ نفر از کادر درمان را در جریان مبارزه با کرونا از دست داده‌ایم گفت: این افراد شهدایی هستند که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا حماسه آفریدند و بخش اعظمی از مبارزه با این ویروس بر دوش این عزیزان بود.

وی افزود: شهرداری تهران فراخوانی برای طراحی یادمان مدافعان سلامت داده است، اما نباید در مورد نصب یادمان و انتخاب خیابان عجله کنیم، کمیته نامگذاری پیشنهاد کرده است که خیابان زرافشان که یک خیابان فرعی در نزدیکی وزارت بهداشت است به نام "شهدای سلامت" نامگذاری شود.

به گزارش ایسنا رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در پایان اضافه کرد: اما این خیابان برای نام شهدای سلامت کوچک است و باید انتخاب شایسته‌تری داشته باشیم، باید به دنبال مکانی بهتر درخور نامگذاری به نام مدافعان سلامت باشیم تا یادمان آن نیز در آنجا نصب شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه