با این تعرفه‌ها بخش خصوصی درمان ۲۰ درصد کوچکتر می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با تقدیم سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، در برهه ای که جامعه پزشکی کشور در شرایط تحریمهای ظالمانه و کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی، در خط مقدم حفاظت و صیانت از سلامتی و جان مردم رشادت و جان فشانی مینمایند و در حالی که شاخص رسمی تورم در سال گذشته توسط بانک مرکزی متجاوز از ۴۱ درصد گزارش شده است، بار دیگر شاهد تصویب تعرفه های پزشکی کشور در شورای عالی بیمه سلامت بر خلاف تمامی قواعد اقتصادی و محاسبات منطقی بودیم، همان جایی که بخش خصوصی درمان در مقابل خیل عظیم سازمانهای بیمه گر و نمایندگان وزارتخانه های دولتی تنها یک نماینده دارد.

در حالی که رشد گلوبال تعرفه های امسال متاسفانه فقط ۱۵ درصد ارزیابی میشود، در مورد ضریب جز حرفه ای خدمات درمانی فیزیوتراپی و سایر رشته ها که از سال ۹۶ تا ۹۸ کاملا فریز شده بود، برای سال جاری فقط و فقط پنج درصد رشد داشته است در حالیکه میزان افزایش ضریب جز فنی ۲۵ درصد لحاظ شده است زیرا که بر اساس نظرات غالب کارشناسی در این شورا که همان نظرات سازمانهای بیمه گر و خریدار خدمت میباشد، توانمندیهای حرفه ای و تدبير بالینی یک درمانگر قابل مقایسه با ارزش سرمایه گذاری و استهلاک سرمایه در نظر گرفته نمیشود.

با توجه به رشد ناچیز و تحقیرآمیز تعرفه ها در شرایطی که در طول دو سه ماه اخیر شاهد تعطیلی یا فعالیت محدود مراکز فیزیوتراپی در سطح کشور بوده ایم و با محاسبه هزینه های سرباری ناشی از تجهیزات محافظت فردی و بهداشتی ناشی از ویروس کرونا و کاهش بار مراجعات مراکز، دورنمای تیره و تاری را تا پایان سال برای مراکز فیزیوتراپی توانبخشی و سایر مطبها، دفاتر و موسسات درمانی پیش بینی مینماییم به نحوی که احتمال کوچک شدن بخش خصوصی درمان به میزان حداقل بیست درصد تا پایان سال جاری دور از ذهن نمی‌باشد.

در پایان از حضرت عالی درخواست مینماییم که دستور بررسی مجدد شرایط و لحاظ نمودن واقعیتهای عینی و ضوابط اقتصادی در تعیین تعرفه ها را به شورای عالی بیمه سلامت مبذول فرمایید تا از این ظلم و اجحاف آشکار در حق جامعه خدوم پزشکی کشور ممانعت نموده و در هر حال مسئولیت تبعات درمانی، اقتصادی و اجتماعی چنین تصمیمات یک سویه، ظالمانه و غیر موجهی مستقیما متوجه مسئولین محترم ذی ربط میباشد.

فیزیوتراپیست احمد موذن زاده
رئیس هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران

منبع: 
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه