دلسوزی برای جامعه یا حاتم‌بخشی از جیب پزشکان
قابل توجه رئیس و اعضای شورای مجعول بیمه سلامت

مصوبه مفسده برانگیز و غیرواقعی شما در خصوص تعرفه‌های پزشکی چنان بی‌توجه به مبانی قانونی محاسبه تعرفه (بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه ) محاسبه و تصویب شده است که مجمع انجمن‌های علمی استان خراسان با قریب به پنجاه و چند زیر گروه‌، انجمن جراحان با حدود ۱۰ زیرگروه‌، انجمن اطفال البرز‌، کمیته درمانگران اعتیاد انجمن علمی پزشکان عمومی و از همه مهمتر سازمان نظام پزشکی کشور به نمایندگی از بیش از ۲۰۰ شعبه در سراسر کشور آن را غیرقابل اجرا و بدون بینه عقلی‌، قانونی‌، شرعی و عرفی برای تمکین دانسته‌اند.


اوج هنرنمایی شما در تعیین تعرفه درمانگران اعتیاد بوده که علی‌رغم افزایش چندباره و چند ده درصدی قیمت داروهای اگونیست در طول سال گذشته‌، نسبت به کاهش برخی تعرفه‌های آنان اقدام کرده اید و همه اعضا سازمان نظام پزشکی را انگشت به دهان به تماشای خود واداشته اید که چگونه یک هویت نامشخص و مجعول‌، با حمایت هیات دولت‌، تا این حد می تواند بر معیشت قشر مهم و الیت جامعه پزشکی سایه بیندازد و هیچ عاقل و عاقبت اندیشی در تمام آن جماعت نتواند عاقبت چنین تصمیم و چنان ابلاغی را به سایرین گوشزد کند.

 
آیا به راستی شما دلسوزان سلامت جامعه اید؟ والله که اگر دلسوز بودید با خرج از جیب پزشکان‌، حاتم بخشی نمی‌کردید و سلامت جامعه را به بازی نمی‌گرفتید .

اینکه سازمانهای بیمه گر بجای اشتغالزایی‌، به درمان مستقیم که نه اشتغالزا است و نه ارزان‌، روی می آورند گناه پزشکان نیست.

اینکه سیاستگذاران کلان‌، درست مثل همین تعیین تعرفه برخلاف نص قانون‌، چشم خود را بر مداخله سازمانهای بیمه گر در درمان بسته اند و نمی خواهند درک کنند که وظیفه سازمان بیمه گر، اشتغالزایی و خرید خدمات درمانی است و نه تولید آن، تا جایی که به سلامت مردم و معیشت پزشکان صدمه نزده بود به ما مربوط نبود‌، اما اینکه چوب سو مدیریت و درنتیجه ورشکستگی یا زیاندهی آنان بر کمر ارائه دهندگان خدمات سلامت و بیمه شدگان فرود آید به ما مربوط است. 


نمایندگان محترم مجلس و هیات محترم دولت اگر میخواهند به سلامت ملت خدمت کنند، باید دست سازمانهای بیمه گر را از تولید خدمات درمانی کوتاه کرده و نظارت بر سلامت را از ارائه دهنده خدمات سلامت جدا کنند وگرنه سلامت ملت به قهقرا خواهد رفت .
 

 عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است

کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم

 
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم

سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم

 
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
 

حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او

ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم

۲۷ اردیبهشت ۹۹

پایان پیام/

مطالب مشابه