فهرست احکام نامعتبر حوزه سلامت اعلام شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در جلسه علنی امروز سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 مجلس شورای اسلامی، طرح تنقیحی "فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه سلامت" تصویب شد.

به موجب ماده واحده این طرح، 639 عنوان قانون و 1838 حکم قانونی نامعتبر غیر‌صریح در حوزه سلامت اعم از نسخ ضمنی، منتفی و مدت منقضی، بی‌اعتبار اعلام شده است.

تدوین و تصویب طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی اهداف زیر را محقق می‌سازد:

1- تحقق اصل حاکمیت قانون و قانون مداری
2- تضمین حق دسترسی مردم به قوانین عاری از تعارض و تغایر با سایر قوانین
3- جلوگیری از دوگانگی یا چندگانگی در اجرای قوانین و تبعیض ناروا و تضییع حقوق مردم
4- ساده سازی و قابل فهم نمودن قوانین
5- ارتقای کارآمدی و اثر بخشی نظام حقوقی و قانونی
6- پیشگیری و مقابله با فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری
7- روشن شدن و مشخص کردن حدود صلاحیت و اختیارات و مسئولیت های قانونی مجریان قانون
8- روشن شدن و مشخص کردن حقوق و تکالیف مردم
9- شفاف سازی و عدم ابهام در احقاق حقوق حقه مردم
10- کاهش تورم قوانین در حوزه سلامت

طرح تنقیحی "فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه سلامت" در اجرای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله بند 13 «سياست‌هاي كلي نظام اداري مصوب 1389" در خصوص "عدالت‌محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري" بندهای 1-2 "آگاه سازي مردم از حقوق و مسؤوليت هاي اجتماعي خود" و 2-6 "صيانت قانونمند از حقوق مردم و بيماران و اجراي صحيح سياست هاي كلي" از "سیاست‌های کلی سلامت مصوب 139" به تصویب رسیده است.

همچنین این طرح  به طور خاص  در راستای بند 10 "سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری" مصوب 1398 در خصوص "تعیین عناوین قوانین جامع، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه" به تصویب رسیده و تکالیف قانونی مقرر در قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389 در حوزه سلامت را محقق می‌نماید. وب‌دا

پایان پیام/

مطالب مشابه