بیشترین داروهای مصرفی بیماران کرونایی چیست؟
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فاطمه فتحی به روند درمان دارویی بیماران کرونا که در سطح بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرش و تحت درمان قرار گرفته‌اند، اشاره کرد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص اینکه در حال حاضر وضعیت ذخایر دارویی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران در چه شرایطی است، گفت: در حال حاضر وضعیت ذخایر دارویی در داروخانه‌های بیمارستانی تحت پوشش مجموعه مدد خوب است و مهم‌ترین کمبودهای دارویی هم شامل سوکسینیل کولین و IVIG است.

وی در ارتباط با بیشترین نوع داروهای مصرفی بیماران کرونا، افزود: بیشترین داروهای مصرفی برای بیماران کرونا عبارتند از هیدروکسی کلروکین، IVIG ، کلت را KALETRA "لوپیناویر +ریتوناویر" ریباویرین، سوفوسبوویر "Sofosbuvir" داکلاتاسویر "Dclatasvir" آتازاناویر "Atazanavir" آربیدول "Umifenovir" اسلتامیویر و آزیترومایسین است.

به گزارش مهر فتحی در پایان در مورد پلاسما درمانی در سطح بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: پلاسما درمانی و پلاسما فرز به صورت محدود در بیمارستان حضرت رسول (ص) و فیروزگر انجام می‌شود، بیماران سرپایی کرونا، داروهایی همچون "اسلتامیویر" "هیدروکسی کلروکین" "آزیترومایسین" "کوآموکسی کلاو" و "ناپروکسن" دریافت می‌کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه