سونوگرافی ریه می‌تواند از میزان Exposure پرسنل در مقابل کووید-۱۹ بکاهد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، به نقل از کارگروه تازه‌های پژوهشی معاون آموزشی:

_ انجام سونوگرافی‌های روزانه Daily Ultrasound Scans می‌تواند از نیاز بیماران Acute Respiratory Failure (ARD) به سایر روش‌های تصویربرداری سنتی کاسته و نتیجتا از میزان در معرض ویروس قرارگرفتن پرسنل رادیولوژی اعم از متخصص و پرتوکار کم کند.

_ در چند سال اخیر سونوگرافی جایگاه ویژه‌ای در تشخیص ARD یافته است. دکتر Silvia Mongodi از دپارتمان بیهوشی بیمارستان San Matteo ایتالیا معتقد است که در خلال پاندمی اخیر سونوگرافی توانست از میزان نیاز به Xray و سی تی اسکن ریه بکاهد.

_ در این تحقیق از لحظه بستری اولین مورد کووید-۱۹ یک بیمارستان در ایتالیا ترجیح داد پزشکان از سونوگرافی سریالی برای مونیتورینگ بیمار بجای سایر روش‌ها استفاده نمایند. بزرگترین هدف در این روش کاستن از ترددهای بی‌اندازه بیماران کووید-۱۹ به بخش‌های پرتونگاری و راهروها و فضاهای بیمارستانی بین بخش‌ها بود. 

_ در این پژوهش در ICU این بیمارستان هر روز معاینه سونوگرافیک area-12 ریه در بالین بیماران ARD انجام گردید و نتایج از نظر شیوع Chest Xray و CT Scan در طول مدت پیک کووید-۱۹ از ۲۲ فوریه تا ۲۲ مارس ۲۰۲۰ با مدت مشابه سال پیش همان بیمارستان در شرایط غیر اپیدمی مقایسه شد در حالیکه در تاریخ ۶ مارس، ICU به حداکثر ظرفیت پذیرش بیمار خود در طول اپیدمی ۲۰۲۰ رسیده بود. 

_ درصد بیماران بستری در ICU با ARD (بدون توجه به علت بیماری) که حداقل یک CXR  داشتند تقریبا در هر دو سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ برابر بود، هرچند میانگین تعداد CXR برای هر بیمار ARD از عدد ۳ در ۲۰۱۹ به ۱ در سال ۲۰۲۰ رسید. به همین شکل بیماران ARD بستری در ICU با حداقل یک CT Scan  از ۳۱/۸٪ در سال ۲۰۱۹ به ۳/۶٪ در ۲۰۲۰ کاهش یافت "تنها دو بیمار کووید دو بار سی تی اسکن شدند".

_ محققین این پژوهش نتیجه گرفتند که یافته‌های آنان نشان می‌دهد که استفاده از سونوگرافی سریالی در مونیتورینگ بیماران ARD ناشی از کووید-۱۹ در خلال اوج اپیدمی آن در ۲۰۲۰ باعث کاهش حرکت بیماران مبتلا در فضاهای بیمارستانی شده که منجر به کاهش exposure پرسنل رادیولوژی و حتی کاهش مصرف ملزومات و البسه ایمنی گردیده است. بنابرین توصیه نمودند تا سونوگرافی سریالی بیماران کووید-۱۹ که در ICU بستری می‌باشند به یک رویه حفاظتی برای پیشگیری از گسترش بیماری تبدیل شود و از سایر روش‌ها تنها ضرورتا استفاده شود. روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه