نرخ مصوب برای توزیع اقلام حفاظت فردی در شهر تهران
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در این جلسه همچنین در خصوص مشکلات اقتصادی پیش آمده برای مراکز تشخیصی و درمانی بخش خصوصی پس از مواجهه با اپیدمی کووید 19 بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و از آنجایی که این معضلات اثرات بسیار زیان باری بر این بخش ها داشته است مقرر شد دو معاونت فنی و نظارت و همچنین معاونت انتظامی سازمان با کمک رسان های سازمان و دیگر رسانه های جمعی نسبت به بازتاب این مشکلات اقدام نمایند.

در پایان این نشست گروه های کشوری و گروه تهران گزارشی از روند ارسال بسته های حفاظت شخصی برای مطب ها در تهران و نظام پزشکی های کشور ارائه نمودند و ضمن آنکه تاکید شد این مراسلات تا پایان همه گیری کووید 19 تامین و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد بر تصویب نرخ به جدول زیر تاکید شد:

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه