ایجاد تحول در نظام سلامت بدون استفاده صحیح از اهرم علمی امکان‌پذیر نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سیدمرتضی خاتمی در خصوص تحول در نظام سلامت گفت: ایجاد تحول در نظام سلامت بدون استفاده صحیح از اهرم علمی و توانمندی‌های این حوزه امکان پذیر نیست. در دهه‌های قبل فارغ التحصیلان این حوزه از علم اقتصاد بهره‌ای نداشتند و اقتصادیون ما از زوایای گوناگون نظام سلامت بی اطلاع بودند. لکن در حال حاضر در رشته‌های گوناگون مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، اقتصاد سلامت، پزشکی اجتماعی، پزشکی خانواده و ... متخصص داریم و برونداد علمی آنها قابل بهره‌برداری و در بسیاری موارد مورد استفاده است.

این نماینده مردم در دوره یازدهم مجلس ادامه داد: دست اندرکاران نظام سلامت باید با رویکردهای تخصصی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این عرصه نگاه کنند و لوازم آن نیز فراهم است. امروز تنها راه برون رفت از معضلات این بخش عزم سیاسی و ملی جهت استفاده بهینه از متخصصان کارامد رشته های گوناگون گروه پزشکی و نیز رشته‌های جدید مدیریت منابع و حسابگر خدمات سلامت میسر است. تجربه های مدیریت اجرائی قطعا در اثر بخشی قانونگذاری حوزه سلامت مؤثر است و ما خوشبختانه از این صاحبان تجربه کم نداریم که می توانند به بهبود این روند کمک شایانی نمایند، امروزه شاهد آن هستیم که عده‌ای از عزیزان از تعارض منافع سخن می‌گویند اصل بحث درست است اما باید دقت کنیم مصداق کلمة الحق یراد بهاالباطل نباشد در عصر بروز و ظهور سنجه های دقیق برای امور مختلف جاری و حاکم بر شئون اجتماعی، کلی گوئی جایگاهی ندارد.

وی افزود: اگر مبنای داوری در موضوع تعارض یا تضاد منافع بر اساس رشته تحصیلی باشد، پس باید نتیجه بگیریم بروز آن در برخی رشته‌ها که گردش مالی بیشتری وجود دارد بیشتر است بعنوان مثال امروزه متاسفانه ۳۰ درصد منابع مالی نظام سلامت در حیطه دارو صرف می شود در حالی که میانگین دنیا ۱۴ تا ۱۵ درصد است. که این نتیجه گیری لزوما صحیح نیست، پس بهتر است واقع بینانه تر به موضوع بنگریم و صرفا تخصص را مبنای تعارض یا تضاد منافع ندانیم. زیرا در این صورت باید حضور تخصصهای گوناگون در کمیسیونها و مناصب ذیربط را در همین راستا ارزیابی کنیم و فی المثل از حضور مهندسین رشته‌های مختلف در کمیسیونهای صنایع، عمران و انرژی نگران باشیم. پس نیاز این کمیسیون‌ها به تخصص‌های ذیربط را چگونه پاسخ دهیم.

خاتمی گفت: در شرائط حاضر یکی از مناسب‌ترین روشهای ارزیابی در حیطه تضاد منافع را می‌توان در دیدگاهها، سوابق و عملکرد افراد جستجو کرد که گویای واقعیت بیشتری از احتمالات بروز تضاد منافع خواهد بود. بعلاوه و مهمتر اینکه، تخصص و نظام شفافیت عملکرد، تعارض منافع را از بین می برد، از حضور و اظهار نظر اقتصاددانان، آینده‌پژوهان ، جامعه‌شناسان و نظریه‌پردازان مرتبط با حوزه سلامت، چه در حوزه اجراء و چه در حوزه تقنین و نظارت استقبال می‌کنیم، حضور و اظهار نظر ایشان در جهت تحقق تحول حداکثری در نظام سلامت را ضروری می دانیم.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس خاطرنشان کرد: لازم است به جای تضییع سرمایه‌های انسانی و تخصصی نظام سلامت به تقویت مفاهیم ضروری منجمله پیگیری استقرار نظام پرداخت شفاف مطابق با میزان اثرگذاری و منزلت جایگاههای گوناگون سلامت، و با رعایت اصول عدالت در سلامت، عدالت بین رشته ای و بین بخشی، استفاده بهینه از علم، توانمندی و مهارت متخصصین گوناگون این عرصه اعم از بالینی، پایه، اقتصاد سلامت، بهداشت، پزشکی اجتماعی، اپیدمیولوژی و ... در جایگاه راهبری نظام سلامت به منظور پیشگیری، درمان، مدیریت منابع و استقرار نظام ارجاع و پزشکی خانواده، استفاده از نیروهای تخصصی فوق الذکر در حوزه های آموزشی، پژوهشی، بیمه‌ای و ... بپردازیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت وی در پایان تاکید کرد: جریان‌ها و گروه‌های مختلف هم بجای دخالت و فشار غیرمنطقی بر روی نمایندگان مردم، در جهت چینش کمیسیون ها و ورود مصداقی، با رویکرد مفهومی و ملی، با ارائه نقطه نظرات و تدوین طرح‌های مفید و اثربخش در حوزه بهداشت و درمان، به ایفای مسئولیت خطیر خویش مبادرت نمایند، زیرا مجلس به نظرات و طرح‌های کارشناسی نیاز دارد و بی تردید رویکردی جز این می‌تواند موجبات تضعیف مجلس را فراهم آورد.

پایان پیام/

مطالب مشابه