تعرفه یکی از مهمترین چالش‌های جامعه پزشکی در سال جاری است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا ظفرقندی، با اشاره به ابلاغ تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی از سوی دولت گفت: یکی از مشکلات و چالش‌های پیش روی جامعه پزشکی در دوران پس از بحران کرونا و عادی شدن شرایط ارائه خدمات به مردم، موضوع تعرفه‌هایی است که دولت ابلاغ کرده و جامعه پزشکی مخالف آن است.

وی با اشاره به مخالفت صریح سازمان نظام پزشکی با تعرفه‌های ابلاغی دولت برای سال ۹۹ افزود: به رغم مکاتبات و مذاکرات متعدد سازمان نظام پزشکی، دست آخر مصوبه شورای عالی بیمه با افزایش ۱۵ درصدی از سوی دولت ابلاغ شد، متاسفانه تعرفه‌های پزشکی سال ۹۹، بر خلاف ماده ۹ احکام دائمی و بند ۸ ماده یک قانون بیمه همگانی و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های تعرفه‌ای، ابلاغ شد. از همین رو، تعرفه‌های ابلاغی به طور رسمی با مخالفت و اعتراض تمام ارکان سازمان نظام پزشکی و عدم تأیید انجمن‌های علمی مواجه شد.

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به مکاتبات متعددی که با رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزیر بهداشت و…، پیرامون تعرفه‌های پزشکی انجام داده است، گفت: آنچه مسلم است، اینکه انجمن‌های علمی گروه پزشکی بر ضرورت بازنگری در تعرفه‌های ابلاغی و نیز واگذاری تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی، اصرار دارند.

به گزارش مهر ظفرقندی در پایان اضافه کرد: نگرانی اصلی جامعه پزشکی عدم رعایت تعادل در اقتصاد سلامت و فاصله زیاد و پیش‌رونده بین تعرفه واقعی و تعرفه‌های ابلاغی است که در آینده نزدیک موجب کاهش کیفیت خدمات سلامت و تعطیلی مراکز و آسیب‌های جبران ناپذیر در حوزه سلامت خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه