تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ایرج فاضل در بخشی از این نامه ضمن حمایت از مواضع رئیس کل سازمان بخصوص نگارش نامه اعتراضی وی به تعرفه های مصوب سال 1399 آورده است: همانطور که در اطلاعیه 16 اردیبهشت 1399 یادآور شده ایم، تعرفه K جراحی و ویزیت پزشکان در بخش خصوصی مورد قبول جامعه جراحان نبوده و این شیوه تعرفه گذاری را نقض فاحش حقوق جراحان دانسته که هیچ مبنای علمی و اقتصادی برای آن نمی توان یافت.

وی با اشاره به روند محاسبات تعرفه در کمیته تعرفه و شورای عالی سازمان نظام پزشکی ضمن تایید این روش افزود: جامعه جراحان ایران با هدف جلوگیری از فروپاشی بیمارستان های خصوصی ایران و برقراری و نهادینه نمودن عدالت برای جامعه خدوم پزشکی بالاخص پزشکان عمومی که در سرسر کشور خدمتگزار مردم هستند، مصرانه درخواست می نماید که تعرفه گذاری بخش خصوصی همانطور که در قانون سال 1383 تصریح شده است به عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رئیس جامعه جراحان ایران در پایان اضافه کرد: جامعه خدمتگزار پزشکی ایران با شجاعت و صمیمیت به وظایف خود در برابر هموطنان شریف خود عمل کرده است و تضعیف این قشر خدوم و جان برکف آسیب های اجتماعی و اقتصادی جبران ناپذیر به بار خواهد آورد.

پایان پیام/

مطالب مشابه