مصوبات سی و هفتمین جلسه شورای‌عالی نظام‌پزشکی اعلام شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مصوبات سی و هفتمین جلسه شورای عالی که بصورت ویدئو کنفرانس مورخ 1399/3/22 برگزار شد به شرح ذیل است:

پیرو ارائه گزارش رئیس کل محترم سازمان درخصوص نشست مشترک رئیس کل، رئیس شورای عالی و رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی سازمان با معاون اول رئیس جمهوری با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده سازمان برنامه و بودجه با دستاوردهای زیر:

الف _ قبول تأثیر فاصله زیاد تعرفه های ابلاغی خدمات پزشکی با قیمت تمام شده در بالاترین سطح دولت، از نظر کاهش کیفیت، کاهش ارائه خدمت و تعطیلی مراکز و نیز ایجاد هرج و مرج

ب _ دستور دادن تشکیل کمیته ویژه بازنگری تعرفه ها با عضویت سازمان نظام پزشکی ، وزارت بهداشت، نماینده سازمان برنامه و بودجه و نماینده معاون اول رئیس جمهور

ج _ تأکید بر اعاده تعیین تعرفه های بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی که قرار شد کمیته فوق راهکارهای نیل به این مهم را بررسی و پیشنهاد ارائه نماید.

د _ بحث و تبادل نظر درخصوص تأثیرات زیاد COVID-19 بر فعالیت های جامعه پزشکی، مشمول شدن مطب ها جهت اخذ تسهیلات بانکی کم بهره و افزایش سهم سازمانهای بیمه گر 

همچنین مقرر گردید ضمن ادامه تلاش برای هم زبانی و هماهنگی همه ارکان سازمان در پیگیری مطالبات، سازمان نسبت به اطلاع رسانی نتایج به دست آمده تاکنونی اقدام نماید و نیز ضمن پیگیری سایر موارد تا حصول نتیجه، به صورت مستمر اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد. 

همچنین براساس گزارش رئیس کل محترم سازمان درخصوص مالیات عملکرد سال 1398 نیز افزایش سقف استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم مورد توافق قرار گرفته که رایزنی های تکمیلی در حال انجام است. درخصوص اتخاذ تمهیداتی در حوزه آموزش مداوم منجمله اعطای امتیاز بیشتر به برنامه ها و اعطای وقت بیشتر جهت کسب امتیازات لازم نیز مذاکراتی با مسئولان وزارت بهداشت انجام شده است که مقرر گردید به محض حصول نتیجه، اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد. 

پیرو ارائه نقطه نظرات رئیس محترم شورای عالی مبنی بر اینکه در آسیب شناسی وضعیت موجود جامعه پزشکی، مهمترین علت ناآگاهی مسئولان، رسانه ها و تا حدودی مردم از جایگاه سلامت، طب و جامعه پزشکی بوده است، یکی از مهم ترین و اساسی ترین رسالت های ما آگاهی بخشی از طرق منطقی و ظریف به کلیه مقامات از جمله دولتمردان، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و ... بوده که در آن صورت ارتقای منزلت و حقوق جامعه پزشکی، استقلال این صنف در تعرفه گذاری و بقیه موارد حاصل خواهد شد. علیهذا مقرر گردید این مهم به عنوان یک اقدام راهبردی موثر مورد توجه ویژه ارکان و مدیران اجرائی سازمان و عموم جامعه پزشکی قرار گیرد.

با توجه به افزایش ناگهانی هزینه های همکاران شاغل در کلیه مراکز تشخیصی و درمانی و داروئی منجمله هزینه اقلام حفاظتی، مقرر گردید سازمان با استفاده از نقطه نظرات هیات های مدیره سازمان در مناطق و انجمن های مربوط، حداکثر ظرف دو هفته نسبت به محاسبه و اعلام هزینه حفاظتی مورد نیاز جهت هر مراجعه کننده به هر رشته از جامعه پزشکی به دبیرخانه شورای عالی جهت طی مراحل بعدی اقدام نماید. 

پیرو ارائه گزارش مشکلات عدیده همکاران محترم فیزیوتراپیست از جمله سختی کار، عدم شمول قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت ، ارتقاء آموزشی ، مداخلات بین رشته ای و بیمه ای این حوزه، مقرر گردید سازمان از کلیه راههای ممکن با استفاده از نقطه نظرات انجمن علمی فیزیوتراپی ایران نسبت به پیگیری موضوع اقدام نماید. 

همچنین با توجه به تدوین و ارائه شرح وظایف مقطع پایه فیزیوتراپی توسط انجمن مذکور، مقرر گردید موضوع در اسرع وقت در جلسه مشترک کمیسیون طرح ها و لوایح و آیین نامه ها و تعیین حدود صلاحیت شاغلین حرف پزشکی مطرح و نتیجه جهت بررسی نهایی و طی مراحل بعدی به دبیرخانه شورای عالی منعکس گردد. بدیهی است شورای عالی از  ارائه گزارش های علمی  توسط سایر رشته های تخصصی به جلسات شورا جهت بحث و تبادل نظر استقبال می نماید.

پیرو مصوبات قبلی شورای عالی و گزارش ارائه شده در جلسه درخصوص مشکلات همکاران محترم داروساز، موارد زیر به تصویب رسید:

الف – با توجه به دستور تشکیل کمیته بازنگری تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور، مقرر گردید محاسبه قیمت تمام شده خدمات دارویی نیز در دستور کار کمیته مذکور قرار گیرد. 

ب _ در حین بازنگری کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، کدهای خدمات و مراقبت های دارویی جدید نیز لحاظ گردد. لازم بذکر است که در انجام این امر از سایر منابع ارزش گذاری خدمات دارویی منجمله کتاب hcpcs

ج _ با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه ها مبنی بر اینکه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبق قانون مسئول تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی و درمانی و دارویی است، مقرر گردید سازمان از کلیه راههای ممکن و با استفاده از ظرفیت های همکاران محترم داروساز عضو شورای عالی نسبت به پیگیری موضوع از جمله مکاتبه با وزارت بهداشت و سایر مراجع ذیربط اقدام نماید. 

پیرو ارائه گزارش درخصوص مشکلات همکاران محترم کارشناس مامایی منجمله "برخوردهای نظارتی به صورت غیر منطقی، لزوم لحاظ نمودن ویزیت بیمار به همراه انواع مشاوره های مورد نیاز احتمالی و نیز بررسی پرونده های همکاران درکمیسیون ماده 11 تعزیرات بدون حضور نماینده سازمان نظام پزشکی" ، مقرر گردید سازمان نسبت به بررسی و پیگیری موضوع بویژه با توجه به عدم تناسب مشکلات عدیده موجود با سخت گیری های بعمل آمده اقدام نماید. 

پیرو ارائه گزارش مشکلات همکاران محترم علوم آزمایشگاهی بالاخص تأثیرات افزایش قیمت ارز و خطراتی که در شرایط پاندمی COVID-19 سلامتی این عزیزان را تهدید کرده و می کند، اعمال جرایم بانکی به جای اعطای تسهیلات ویژه، تسهیلات ارزی و همچنین اعتراضات وارده به آئین نامه تأسیس آزمایشگاهها، مقرر گردید در اسرع وقت نسبت به پیگیری موضوع اقدام گردد. 

پیرو ارائه گزارش مشکلات همکاران محترم دندانپزشک منجمله کمبود و افزایش قیمت بی رویه مواد و تجهیزات دندانپزشکی، لزوم اعطای تسهیلات ارزی مناسب ، بسته های حمایتی و حفاظتی و سایر هزینه های مربوط، کثرت صدور مجوز تأسیس درمانگاه های دندانپزشکی پس از برداشتن سطح بندی خدمات و چگونگی کیفیت علمی و مهارتی دانش آموختگان حدود شصت دانشکده دندانپزشکی، مقرر گردید سازمان نسبت به پیگیری جهت تشکیل جلسه مشترک همکاران محترم دندانپزشک عضو شورای عالی با مسئولان ذیربط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید. روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه