کسب تکلیف از فرمانده عملیات مقابله با کرونا در خصوص برگزاری مجمع عمومی نظام پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عباس آقازاده مسرور در نامه ای خطاب به علیرضا زالی با اشاره به ماده 7 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و ضرورت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه قبل از آغاز شهریور ماه 99 خواستار دیدار حضوری جهت دریافت ارشادهای لازم برای انجام این وظیفه قانونی به لحاظ اپیدمیولوژیک در تاریخ فوق الذکر شد.

همچنین اشکال برگزاری مد نظر سازمان نظام پزشکی از باب ملاحظات اپیدمیولوژیک برای برگزاری مجمع در این نامه برای علیرضا زالی بازگو شد.

متن اصلی نامه
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه