بررسی و نظارت بر حسن اجرای موارد ایمنی مراکز درمانی شهرستان‌ها
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا ظفرقندی در این نامه خواستار بررسی بر حسن اجرای موارد ایمنی مراکز درمانی تحت پوشش نظام پزشکی شهرستان ها برای پیشگیری از وقوع حواث و سوانح غیرمترقبه مشابه با حادثه کلینیک سینا اطهر تهران شد.

 

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه