محرم و کرونا
‌سنجیده سخن گفتن از ویژگی‌های یک فرد داناست. بالاخص اگر حرفش خریدار داشته باشد و یا او تصمیم گیرنده باشد. آنچه از آقا ابوالفضل می‌خواهم، نجات جان مریدانش از نادانی تصمیم گیرندگان است.

 
  جناب رییس جمهور! شما معمم هستی و در جلسه دولت‌، روزه می‌خوانی تا مثلا ارادتت را نشان دهی‌! ما مثل شما نیستیم، ما ارادتمان را در عمل نشان می‌دهیم. ما به‌جنگ دشمن می‌رویم و یا ابوالفضل گویان می‌میریم...

 
 ارادت خود را با اصرار بر انجام مراسمات محرم در وسط موج سهمگین مرگ‌های کرونایی به چه کسی نشان می‌دهید؟!

  به ما؟ به مردم؟ به دنیا؟ به خدا؟! به آقایمان ابوالفضل؟!

 
 در این تصمیم نظر کارشناسان پیرامون خود را پرسیده‌اید؟ 

‌بسیار مشتاقیم که نظرات آنان را نیز مثل دکتر حریرچی، دکتر زالی‌، دکتر هاشمی وزیر سابق، دکتر نمکی وزیر فعلی‌، روسای دانشگاه‌های پزشکی، اساتید برجسته عفونی و اپیدمیولوژی بدانیم که چه بود؟ با شما موافقند؟ 

اگر هستند اعلام کنید تا خیال ما نیز از هر جهت راحت شود! و اگر هم موافق نیستند که وای بر شما و وای بر ما‌.

پایان پیام/

مطالب مشابه