شرایط پیوند عضو اتباع خارجی در ایران چگونه است؟
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی شادنوش درباره وضعیت پیوند عضو برای اتباع خارجی در ایران، گفت: پیوند عضو اتباع خارجی در ایران ممنوع است، مگر در موارد خاصی که دهنده و گیرنده نسبت فامیلی داشته باشند که در این صورت بعد از استعلام از سفارت مربوطه، اجازه پیوند توسط معاونت درمان وزارت بهداشت صادر می شود.

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت ادامه داد: بر همین اساس در سال ۱۳۹۵ اتباع افغان در این حوزه مجزا شدند و مشروط به اینکه دهنده نیز افغان باشد و هر دو طرف مدارک شناسایی معتبر داشته باشند، اجازه پیوند به آنها در ایران داده می شود.در حال حاضر تمامی مراجعین برای پیوند عضو در ایران که دارای تبعیت غیرایرانی هستند، از طرف سفارت کشور مربوطه و نیز پلیس بین الملل جهت پیگیری روند درمان، استعلام و احراز هویت می شوند و سپس برای انجام پیوند عضو در آنها تصمیم‌گیری می شود.

به گزارش ایسنا وی در پایان درباره هزینه های پیوند عضو برای اتباع افغان گفت: اتباع افغانستانی که تحت پوشش بیمه قرار دارند، از نظر هزینه درمان درست مانند افراد ایرانی هستند، اما در صورتی که تحت پوشش بیمه نباشند هزینه ها با تعرفه آزاد محاسبه می شود که با توجه به تعداد روزها و میزان نیاز به بستری و شرایط بیمار، تفاوت هزینه وجود دارد، از سال ۱۳۸۳ تا کنون در ایران به ۸۳۹ مورد از اتباع خارجی اجازه پیوند عضو داده شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه