نقش پزشکان بخش خصوصی در آئین‌نامه شهدای سلامت دیده نشده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در بخشی از نامه محمدرضا ظفرقندی خطاب به سعید نمکی آمده است:

در این آئین نامه به لحاظ حقوقی نقش همکاران مستقر در مطب ها که در بخش مقدم مواجهه با بیماری هستند و نیز همکاران مستقر در بخش های خصوصی و بخش های جانبی و غیر اختصاصی بیماری کرونا که البته مواجهه زیادی با بیماران مربوط داشته اند بصورت شفاف تصریح نشده است.

در فایل پیوست مکاتبه رئیس انجمن پزشکان عمومی موجود است.
10
20
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه