جامعه خدوم پزشکی و پرستاری کشور از ارکان اصلی مدیریت بحران کروناست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن بیانیه در ذیل آمده است:

باعنایت به رویایی جامعه جهانی با بحران پاندمی کووید-۱۹ و قرار گرفتن کشور عزیزمان در مقطعی تاریخی، پرمخاطره و سرنوشت ساز که متاثر از این بحران و نیز افزایش فشار تحریم هاي ظالمانه سلطه گران جهانخواری است که در این شرایط دشوار سلامت مردم ایران را هدف گیری کرده اند؛ به نظر می‌رسد تنها راه برون رفت از بحران، ایجاد عزمی ملی و بسیج عمومی به منظور مقابله با این همه گیری ویروسی و مدیریت هوشمند عواقب و اثرات ناشی از آن است.

ما در شرایطی قرار داریم که هنوز درمان قطعی این بیماري و دسترسی به واکسن ایمنی بخش میسر نشده است و پیش بینی روشنی نیز از ابعاد آن در آینده وجود ندارد. با طولانی شدن زمان مواجهه جامعه با این بیماري، ضمن وارد آمدن خساراتی قابل توجه به اقتصاد کشور و نیز پیامدهای روانی- اجتماعی و امنیتی آن، به علت فرسایش کادر درمانی و تجهیزات بیمارستانی و همچنین کاهش منابع دارویی و ملزومات مورد نیاز و بغرنج تر شدن بحران در فصل های پاییز و زمستان با شیوع همزمان بیماري آنفلوانزا و کووید-۱۹، خسارات انسانی فاجعه آمیزی در پیش خواهد بود و لذا از هم اکنون اهمیت اهتمام جدي و تشریک مساعی حاکمیت، جامعه پزشکی، نخبگان، نهادهاي مدنی و آحاد جامعه بیش از پیش نمایان می شود. تاکید همگان بر خودداری از هرگونه تجمع انسانی و تراکم جمعیتی مانند شرکت در جشن ها و عزاداری ها، کلاس ها و آزمون های ورودی دانشگاه ها و بویژه حضور در مناسبت های مذهبی متراکم در ماه محرم و سوگواری سرور شهیدان، از وقوع یک فاجعه بزرگ و تراژدی کشتار انسانی جلوگیری خواهد کرد!

خوشبختانه بر اساس الگوهاي علمی و تجارب برخی از کشورها، مدیریت این بحران، کنترل دامنه بیماري و به حداقل رساندن خسارت هاي ناشی از آن امکانپذیر است و تنها با اعتماد، مشارکت و همکاري آگاهانه جامعه در رعایت توصیه هاي بهداشتی و پذیرش و همراهی آنها با سیاست هاي ستاد ملی مدیریت بیماري کرونا دست یافتنی خواهد بود. به منظور نیل به این هدف راهبردی لازم است طی یک برنامه ریزي مدون و همه جانبه، وظایف و نقش تمامی بخش هاي حاکمیت، جامعه پزشکی، نهادهای غیر دولتی و مدنی و آحاد جامعه به روشنی تبیین و با مدیریت دقیق و همکاري مشفقانه همگی به انجام برسد. در این فرآیند، اولین قدم تدوین برنامه اي ملی با رویکردي علمی به منظور حفظ سلامت آحاد جامعه در شرایط حاد کنونی و در دوران پساکرونا به عنوان حقی خدادادي که در راس همه حقوق شهروندي قرار دارد توسط حاکمیت است

تاکید بیش از پیش بر رعایت فاصله گذاري اجتماعی، ایجاد محدودیت در سفرهای شهری و بین شهری و الزام همگان به استفاده از ماسک به منظور قطع چرخه انتقال بیماري، ارزیابی و پایش دقیق نتایج و میزان شیوع و تلفات ناشی از همه گیري و اطلاع رسانی مستمر و شفاف به جامعه از الزامات اولیه در آن برنامه ملی خواهد بود و نظارت بر اجراي درست و دقیق دستورالعمل ها و مقررات تدوین شده موجب حصول نتایج مورد انتظار از این اقدامات است. به منظور تناسب دستورالعمل هاي ابلاغی با شرایط شیوع بیماري و اجرایی بودن آنها با توجه به شرایط متفاوت کشور از نظر امکانات و شرایط بومی و زیست محیطی، جلب مشارکت موثر و مستمر دانشگاهها، مراکز پژوهشی، انجمن های علمی و دیگر نهاد های مدنی و موسساتی که توانایی همکاري در مراحل بررسی، مطالعه و تصمیم سازي را دارند از ضرورت هاي برنامه ریزي موثر به شمار می رود.

یکی دیگر از ضرورت ها به دلیل محدودیت هاي وضع شده کنونی، پیش بینی های لازم به منظور حمایت از درآمد، اشتغال و معیشت اقشار آسیب دیده و آسیب پذیر و زیر خط فقر است. همچنین اجرایی نمودن طرحهاي پیشگیري بویژه انجام غربالگري ملی بمنظور تشخیص افراد ناقل، تامین ملزومات حفاظتی و امکانات و تجهیزات تشخیص و درمان بیماری و نیز ایجاد زیر ساخت هاي ضروری در حوزه فنآوري اطلاعات و ارتباطات جهت انجام بسیاري از فعالیتها از قبیل آموزش، انجام امور اداري و ارایه برخی از خدمات پزشکی در بستر فضاي مجازي، نیازمند اعتباراتی است که باید با همکاري دولت، مجلس شوراي اسلامی و نهادهاي عمومی تامین و تخصیص یابد.

در این شرایط خطیر، جامعه خدوم پزشکی و پرستاري کشور از ارکان اصلی مدیریت بحران بوده و تداوم فداکاري ها و ایثارگري هاي این عزیزان تضمین کننده نیل به نتایج مورد نظر خواهد بود. علیرغم فشار قابل توجهی که به همکاران عزیزمان در صف اول مواجهه با این بیماري در بیمارستان ها و مراکز تشخیصی و درمانی وارد میشود و خطراتی که در این راه وجود دارد، انتظار میرود ایشان همچون گذشته ارتباط خود را با بیماران و عموم مردم به صورت حقیقی و در فضای مجازي حفظ نمایند، به آنان آرامش و امید دهند، به کودکان و کهنسالان و افراد مبتلا به بیماری های زمینه ای توجه ویژه داشته باشند، و در کنار انجام امور تشخیص و درمان به ارایه آموزش هاي عمومی و ترویجی جهت افزایش آگاهی بیماران و سواد سلامت جامعه، و آموزش مهارت های پیشگیري و خودمراقبتی اهتمام نمایند.

شهادت صدها تن از پزشکان و پرستاران و کادر درمانی کشور و ابتلاي بیش از ۶ هزار نفر از آنان به بیماري کووید-۱۹، گواه بر عزم و تعهد اخلاقی و اجتماعی این عزیزان بر انجام وظیفه ای فراتر از حدود تعیین شده و تا حد فداکاری و از خود گذشتگی است. ارتباط مستمر جامعه پزشکی با دولت و نهادهاي ذیربط و همزمان ارتباط تنگاتنگ با بیماران و حضور در میدان مواجهه مستقیم با بیماري می تواند به انتقال سریع و صحیح تجارب و نتایج ناشی از اجراي دستورالعمل ها به منظور اصلاح و ارتقاي اثر بخشی تصمیمات بیانجامد.

تلاش هاي خستگی ناپذیر استادان، متخصصان، فناوران و‌ پژوهشگران در زمینه مطالعات میدانی و انجام تحقیقات اپیدمیوژیک و تداوم و تسریع اقدامات در زمینه ساخت واکسن و داروهاي زیستی و نوین از دیگر برنامه های موثري است که نیازمند سرمایه گذاری ملی و حمایت همه جانبه کشور به منظور نیل به اهداف مورد نظر است.


با عنایت به تمامی اقدامات مورد اشاره جهت مدیریت بحران، بخش عمده اي از اجراي طرح ها و برنامه ریزي ها تنها با جلب اعتماد مردم و مشارکت عمومی آحاد جامعه امکانپذیر است که با رعایت دستورالعمل هاي بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک، شستشوي منظم دست ها، رعایت فاصله گذاري اجتماعی، انجام اقدامات تشخیصی و درمانی به موقع، یادگیري مستمر آموزه هاي بهداشتی و انتخاب سبک سالم زندگی از نظر تغذیه، تحرك جسمی و پرهیز از رفتارهاي پرخطر و نیز کسب مهارت هاي خودمراقبتی تحقق می یابد.


امید است که به توفیق الهی و با همراهی و همکاري تمامی بخش هاي حاکمیت، نهادهاي غیر دولتی و مدنی با جامعه بزرگ پزشکی ایران و توجه و عنایت بیش از پیش مردم عزیز میهنمان، به زودي شاهد کاهش تبعات خسارتبار این همه گیری ویروسی و پیشگیری از امواج بعدی آن باشیم.

دکتر محمد رضا ظفرقندی
دکتر مصطفی معین
دکتر عباس آقازاده
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه