پاسخ وزارت بهداشت به کمپین ۲هزار نفری دستیاران تخصصی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، معاونت آموزشی وزارت بهداشت در اطلاعیه‌ای به درخواست مخاطبان در خصوص حذف آزمون گواهینامه تخصصی و تعویق آزمون دانشنامه پزشکی پاسخ داد.

پاسخ به سوالات رایج در خصوص شرایط فارغ التحصیلی دستیاران سال جاری:

۱ _ همه دستیارانی که توسط گروه آموزشی و دانشگاه واجد شرایط فارغ التحصیلی و شرکت در آزمون گواهینامه سال جاری  شناخته شوند با لحاظ شرایط ذیل از شرکت در آزمون گواهینامه شهریور ماه سال جاری معاف هستند. 

الف _ در آزمون تیرماه ۹۸ در ارتقا سال ماقبل آخر شرکت کرده و حدنصاب نمره گواهینامه همان آزمون را کسب کرده  باشند.

ب _ دوره آموزشی آنها تا 99/8/30 خاتمه یابد.

ج _ در سامانه معاونت درمان جهت شروع به طرح ثبت نام نموده و در موعد مقرر ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ خدمات خود را شروع نمایند و تا پایان دوره آموزشی مصوب استمرار داشته باشد.

۲ _ با هماهنگی انجام شده با معاونت محترم درمان مشمولین خدمت سربازی مشروط به اینکه از اول شهریور ماه لغایت زمان اعزام به خدمت سربازی درمحل های مورد نیاز معاونت درمان خدمت کنند، می‌توانند طبق شرایط ذکر شده بند ۱ فارغ التحصیل شوند.

آزمون  شفاهی شهریور

۳ _ افرادی که سال قبل در آزمون شرکت ننموده یا اینکه شرکت نموده ولی حدنصاب لازم را کسب نکردند می‌توانند وارد طرح از ابتدای شهریور ماه شوند ولی می‌بایست در آزمون پایان شهریور شرکت کنند.
این افراد از سایر مزایای ذکر شده بجز معافیت از آزمون گواهینامه برخوردار خواهند بود.

۴ _ دستیاران متقاضی دو ارتقا هم زمان  سال ماقبل آخر و گواهینامه می‌توانند با لحاظ سایر شرایط به طرح اضطراری بروند ولی باید در آزمون گواهینامه شهریور ماه  شرکت کنند.

۵ _ تمام دستیاران معاف از شرکت در آزمون گواهینامه مجاز به شرکت در آزمون بورد شهریور ماه خواهند بود.

۶ _ افرادی که در شهریور ماه طرح را شروع نکنند برای اخذ گواهینامه و دانشنامه ملزم به شرکت در آزمون پایان شهریور ماه هستند. فارس

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه