ارائه خدمات ثبت اظهار نامه مالیاتی در لابی سازمان نظام پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی شاکری گفت: با عنایت به این که یکی از دغدغه های جامعه خدوم پزشکی ثبت اظهارنامه های مالیاتی است لذا صندوق تعاون و رفاه ضمن هماهنگی با سازمان نظام پزشکی در نظر دارد جهت کمک به ثبت اظهارنامه های مالیاتی برای اعضای محترم تا پایان مرداد ماه امکانات لازم را جهت ارائه خدمات موصوف توسط کارشناسان مربوطه در لابی سازمان فراهم نماید. روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه